TheNewSort ApS

Region: Nordjylland

TheNewSort vil gøre det muligt for forbrugerne at sortere deres husholdningsaffald på den bedst mulige måde, forbedre kommunernes genanvendelserater og dermed bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Vi samarbejder med kommuner, affaldsselskaber, dagligvareproducenter og supermarkeder.