Transform af 1994 ApS / Dansk Rodzone Teknik

Region: NordjyllandType: Virksomhed

Transform af 1994 ApS / Dansk Rodzone teknik har 35 årserfaring i ingeniørbiologisk rådgivning og etablering af naturnære bioteknologier. Herunder Rodzone anlæg til spildevand og slammineralisering, affaldsbehandling og oparbejdning af organisk affald og slam til hygiejniseret biogødning. Etableret over 2.000 projekter i 35 lande, herunder selskaber i Colombia, Kenya og Uganda. Virksomheden har været økologisk fagrådgiver for flere offentlig støttet bolig og bygge projekter i Danmark og Sverige.