Transform af 1994 ApS / Dansk Rodzone Teknik

Region: NordjyllandType: Virksomhed

Transform af 1994 ApS / Dansk Rodzone teknik har 35 års erfaring i ingeniørbiologisk rådgivning og etablering af naturnære bioteknologier. Herunder Rodzone anlæg til spildevand og slammineralisering, affaldsbehandling og oparbejdning af organisk affald og slam til hygiejniseret biogødning.

Vi har tableret over 2.000 projekter i 35 lande, herunder selskaber i Colombia, Kenya og Uganda. Virksomheden har været økologisk fagrådgiver for flere offentlig støttet bolig- og byggeprojekter i Danmark og Sverige.