Erhvervshus Fyn P/S

Region: SyddanmarkType: Andre

Erhvervshus Fyn arbejder med at udvikle forretningsmulighederne i effektivisering af energi- og ressourceforbrug; grøn energiproduktion og genanvendelse af ressourcer og materialer. Erhvervshus Fyn er en regional organisation, der skal bidrage til vækst i beskæftigelse og omsætning på Fyn. Organisationen skal være Fyns stærke redskab for den samlede fynske erhvervsudvikling og vil fremover koncentrere sig om en række forretningsområder, hvor Fyn står stærkt – eller hvor ikke-udnyttede potentialer skal indfries.

Erhvervshus Fyn arbejde er målrettet seks forretningsområder, hvor Fyn er stærkt positioneret, eller hvor der er potentiale. Inden for disse områder fungerer Erhvervshus Fyn som bindeled mellem virksomheder, læringsinstitutioner og lokale autoriteter og hjælper med at promovere virksomheders engagement på voksende nationale og globale markeder. Derved sikres vedvarende vækst for virksomhederne selv og som resultat heraf også for Fyn.