Vandvender Aps

Region: HovedstadenType: Virksomhed

Vandvender ApS er en arkitekt- og udviklingsvirksomhed, som beskæftiger sig med at skabe og udbrede bæredygtige arkitektur og design omkring vand. Vi arbejder med projekter og udvikler løsninger, der sikrer byer og huse mod indtrængende vand fra himmel, hav og undergrund.

Vandvender ApS blev stiftet i 2015 med baggrund i patent på Skybrudsventilen. Et produkt, der har har åbnet for nytænkende skybrudsstategi, der forhindrer oversvømmelser med . bl.a. magasinfortove, skybrudsbrønde, ventiler mv. Den decentrale tilgang til skybrudshåndtering rummer store samfundsøkonomiske potentialer, der effektivt og hurtigt kan reducere overløb og sikre værdier. Bæredygtigt på mange niveauer.

Vandvender står bag flere anerkendte løsninger. Bl.a. Skybrudsventilen, Klimalancen og innovative højvandssikringer.

Vandvender er en mindre agil virksomhed, der udvikler produkter og løsninger i eget regi, der indgår i projekter omkring strategiudvikling, demonstrations- og anlægsprojekter for kommuner og forsyninger.