VIA University College

Region: MidtjyllandType: Vidensinstitution

Professionshøjskolen VIA University College (VIA) udbyder mere end 40 videregående uddannelser, heraf knap halvdelen på engelsk. Dermed er VIA landets største professionshøjskole.

VIA uddanner blandt andet til lærer, pædagog, ingeniør, bygningskonstruktør, designer, sygeplejerske, bioanalytiker og socialrådgiver. De professionsrettede uddannelsers styrke er tværfaglighed, videnbaseret undervisning, praktik på offentlige og private arbejdspladser samt internationale muligheder.

Ud over grund- og efteruddannelser har VIA 7 forsknings-, udviklings- og innovationscentre, der udvikler ny viden i samarbejde med offentlige og private virksomheder i ind- og udland. Af særlig interesse er Forsknings- og udviklings centeret for byggeri, energi, vand og klima, hvor 50 forskere/undervisere forsker indenfor bæredygtig byggeri, cirkulær økonomi i byggebranchen, grønne energiløsninger, klimaløsninger samt spilde- og drikkevand. Sammen sikrer vi høj uddannelseskvalitet, kompetencer målrettet arbejdsmarkedets behov og ny viden – til gavn for udviklingen af dansk erhvervsliv og morgendagens velfærdssamfund.

VIA har mere end 19.000 studerende, 20.000 årlige deltagere på efter- og videreuddannelser samt 2.100 medarbejdere.

VIAs uddannelser ligger i Region Midtjylland med campusser i Aarhus, Randers Horsens, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro.