VIABLE IVS

Region: HovedstadenType: Virksomhed

Firmaet VIABLE udvikler produktet MODULE1.
MODULE1 er en kompakt toiletløsning der integrerer toilet, håndvask og brus funktion i en enhed. Det sparer dyre toiletkvm i bygning af nye mindre boliger, eller ved renovering af eksisterende toiletter med få kvm til rådighed. Derudover gør den kompakte opbygning, at vandet fra håndvask kan genbruges ned i toiletskyllet og gør MODULE1 til en bæredygtig løsning der nedsætter forbruget af vores vandressourcer, og giver brugeren en grøn og en økonomisk gevinst.

MODULE1 har et stort internationalt potentiale idet urbaniseringen i verden, hvor mennesker søger fra land til by for at arbejde og bo, øger behovet for at udnytte bygningskvm optimalt. Derudover lægges der samtidig yderligere pres på de i forvejen knappe ressourcer som feks. brugsvand, som i mange storbyer opsamles som overfladevand efter regn, og derfor også udfordres af klimaændringer.