Viable Vision ApS

Region: Hovedstaden

Viable Vision ApS udvikler det bæredygtige og den kompakte toiletløsning MODULE1
MODULE1 genbruger vandet fra håndvask ned i toiletskyllet og derved nedbringer vandforbruget og sparer på vores dyrbare vandressourcer.

Kompaktheden af toilet, håndvask og brusfunktion i et samlet produkt giver mulighed for at spare dyre byggekvadratmeter ved nybyg, og derved nedbringe CO2 forbruget der er indlejret i byggematerialerne.
Ved en toiletrenovering øges funktionalitet ved at kunne introducere et komplet badeværelse på få kvadratmeter.