WaterCare ApS

Region: SyddanmarkType: Virksomhed

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter.

​I en tid med stadigt større fokus på vandmiljøet finder vi det hos WaterCare naturligt at beskæftige os med produkter, der kan rense spilde- og overfladevand. Herudover hjælper WaterCare’s regnvandsanlæg med at spare på de vandressourcer, som vi har fået tildelt.