WatsonC ApS

Region: NordjyllandType: Virksomhed

WatsonC leverer agil og højt specialiseret rådgivning inden for grundvand, overfladevand, klima og økohydrologi. Herudover implementere og drifter WatsonC IoT løsninger til overvågning af vandstand, flow, ilt, nitrat mm over hele landet. WatsonC udvikler desuden webplatformen CALYPSO, der er en dataplatform for visning egne IoT data, geologiske profiler, samt en lang række andre domænerelaterede offentlige data.