wave solutions

Region: Hovedstaden

Mindre innovativ virksomhed, med løsninger til problemer med oversvømmelse ved stormflod og ekstrem nedbør.
bølgeenergi, med en rentabel og langtidsholdbar konstruktion.
virksomheden er under opbygning, og har foretaget mindre positive forsøg, der er værd at arbejde videre med. er åben for samarbejde med de rigtige partnere, om videre udvikling.