‘Sammen om Klimatilpasning’ indsendt til KLIMA100

Med Klima100 fokuseres der på de danske kommuners rolle i at modvirke og håndtere de stigende klimaudfordringer. Klimatilpasning er en af de fire hovedgrupper, da øgede vandmængder truer byernes gader og byernes bygninger.

Grundejere i flere af landets kommuner oplever stigende problemer med store regnmængder, og det er her langt fra åbenlyst, hvordan de selv kan bidrage til at sikre deres bygninger, herunder bidrage aktivt til klimatilpasning. Samtidig oplever kommunerne større og nye udfordringer med lokale oversvømmelser og for lille kapacitet i spildevandsystemet, der er unødigt bekostelige for det offentlige at løse ved at vælge traditionel separat kloakering og volumenrør.

CLEAN-projektet ‘Sammen om Klimatilpasning’ forsøger at komme med løsninger til at gøre de stigende vandmængder til en ressource frem for et problem i et partnerskab med Kolding Kommune, Nordfyns Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune, Middelfart Kommune, HUSET Middelfart, IBC kursuscenter, BlueKolding, Middelfart Spildevand og VandcenterSyd. Her er lokale kloakmestre og anlægsgartnere blevet opkvalificeret til Klimaentreprenører, som i samspil med kommunerne står klar til at kunne hjælpe boligejerne med at håndtere regnvand på egen grund.

Projektet er indsendt til Klima100, da det præsenterer en model for partnerskaber på tværs af kommunerne og adresserer en klimabetinget udfordring omkring manglende kapacitet i fælleskloakering ved store regnmængder og overløb af fortyndet spildevand direkte til recipient, ved at pege på behovet for at grundejere separatkloakerer og håndterer regnvand på egen grund. Kommunernes rolle er her at lette processen for grundejerne.

Størstedelen af de indsendte projekter handler om håndtering af vand i forbindelse med skybrud, kystsikring, og stormflodssikring, hvilket afspejler klima som et fokusområde i mange af kommuner, både på baggrund af politiske beslutninger og mødet med nye udfordringer i forhold til øgede vandmængder i byen som følge af voldsommere vejr.

CLEANs kernemedlemmer, Københavns Kommune, Aarhus Kommune og Middelfart Kommune er de kommuner, der har indsendt flest ansøgninger til Klima100.

 

De bedste løsninger vil blive præsenteret den 23. maj i BLOX i København i forbindelse med Nordic Clean Energy Week.

Realdania er initiativtager og bidragyder til KLIMA100, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnspartner.