Events og arrangementer – sætter skub i innovationssamarbejder!

Projektet CLEAN 3.0 har, på nuværende tidspunkt, afholdt eller faciliteret 11 arrangementer af forskellig art og med forskelligt fokus, hvilket allerede har resulteret i udarbejdelse af 7 projektansøgninger.

Events og arrangementer giver grobund for videreudvikling af virksomhedernes ideer. Oveni kommer netværk og sparring mellem virksomheder, hvilket kan accelerere løsningsforslag, som kan føre til nye innovationssamarbejder. Ved strategisk at arbejde med bl.a. netværk og matchmaking fokuseres der på langsigtede resultater.

Ved at tage afsæt i virksomhedernes udviklingsbehov og derved målrette og facilitere arrangementerne således at de deltagende virksomheder får mest ud af det, skabes der vækstbetingelser for innovation.  

Claus Grann Danielsen (Grann Energi) deltog i februar 2018 som caseejer, i et matchmaking event arrangeret af CLEAN 3.0 og siger følgende: 

”Jeg meldte mig til dette matchmaking event, da jeg stod og manglede en samarbejdspartner til et projekt jeg skal i gang med omkring energilagring. Til dette projekt har jeg brug for en teknologipartner til at løse et konkret problem omkring ladning af el-biler og gaffeltruck.Jeg blev på dagen matchet op med en række virksomheder der kunne hjælpe mig og jeg må sige til fulde at det er blevet opfyldt”.  Claus Grann Danielsen (Grann Energi).

På baggrund af de gode erfaringer og resultater fra de allerede afholdte arrangementer vil der i projektet, med udgangspunkt i virksomhedernes behov, ydes en ekstra indsats for at øge antallet af events og herved åbne op for muligheden for at skabe flere innovationssamarbejder. 

Har du spørgsmål eller har din virksomhed et udviklingsbehov så kontakt:

Michael Sørensen

Senior projektleder

+4561602400

MTS@cleancluster.dk

Projektet CLEAN 3.0 har fokus på at formidle og forløse skjulte potentialer, udviklingsprojekter og innovationssamarbejder som kan fremme vækst og beskæftigelse for virksomheder i Danmark. Der fokuseres i dette projekt primært på små og mellemstore virksomheder.