Temadag omkring energieffektive teglværker er godt overstået.

Mange teglværker har, de seneste år, gennemgået ændringer for netop at optimere energiforbruget. Her kan investeringer i nye moderne anlæg og udnyttelse af varmen fra ovnene bl.a. nævnes. Men på trods af dette er mængden af den uudnyttede energi og overskudsvarme stor. Af de i alt 19 teglværker i Danmark er 6-7 teglværker placeret i Sønderjylland.

Med udgangspunkt i ovenstående samt den ofte drøftede energieffektivisering af overskudsvarmen fra teglværker gennemførte CLEAN i samarbejde med ProjectZero, Inno-SE og Syddansk Vækstforum den 7. maj en indholdsrig temadag på Alsion i Sønderborg.

Formålet med dagen var at introducere deltagerne for de mulige potentialer der er for bedre at kunne udnytte de store mængder af energi og overskudsvarme fra netop teglværker. Dagen bød på mange spændende oplæg, hvor muligheder, men også problemstillinger blev introduceret fra forskellige vinkler. Der blev bl.a. drøftet, hvilken betydning afgifter har for teglværkerne, men også, hvornår der er tale om en afgift og hvornår der ikke er.

I henhold til de mange udfordringer der er for at udnytte overskudsvarmen fra teglværker, sagde René Mulvad fra Exodraft følgende:

”En af de største udfordringer er den logistiske udfordring. Mange af teglværkerne ligger langt væk fra forbrugeren og det vil sige, at der er store etableringsomkostninger ved at forbinde teglværker til eks. fjernvarmeværker. Derudover er der også en lang historik i teglværker, som gør, at mange af processerne er erfaringsbaserede og udfordringen ligger så i at kombinere dette med de nye teknologier”.   

Hvorvidt mikrobølgeteknologi er vejen frem, gav Abelone Køster fra Teknologisk Institut sit bud på ud fra deres projektstudier omkring emnet.

Deltagernes begrundelse for at tage del i temadagen samt deltagernes faglige forskellighed og tilgang til emnet gav en bred og varieret vinkel på fremtidens muligheder og problemstillinger.

”Det arrangement, vi har haft i dag omkring teglværker og energi, har været meget inspirerende særligt set i lyset af, at der har været så mange forskellige oplægsholdere”. Gitte Nielsen – Danske Tegl.

Der arbejdes nu videre på arbejdet omkring udnyttelsen af energi og overskudsvarme fra teglværker.