Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. I alt 21 syddanske projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning”. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

 Klima100-publikationen, er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, og har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.

 ”Sammen om klimatilpasning” er i publikationen fremhævet som et lokalt kommunesamarbejdsprojekt på tværs af Kolding, Middelfart, Odense, Faaborg Midtfyn og Nordfyns kommuner indenfor Grøn adfærd og oplysning. I projektet medvirker desuden BlueKolding, VandcenterSyd, Middelfart Spildevand og Molio. Det er lykkedes at udvikle vigtige redskaber til at skabe et fælles forståelsesgrundlag og engagement, der kan bidrage til et øget kendskab til rekreative regnvandsløsninger i egen have. Ved at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere til klimaentreprenører højnes videns- og formidlingsniveauet, så grundejere har adgang til kompetent rådgivning og veludførte løsninger, hvor vandet gøres til en ressource frem for et problem. Gennem bl.a. klimaevents og interessefællesskaber på de sociale medier kan grundejere dele erfaringer til inspiration omkring klimasikring.

 “Klimatilpasning og vækst er ikke modsætninger. Tværtimod kan de to ting understøtte hinanden. Klimatilpasning er helt nødvendig for vækst i fremtidens Danmark.” siger Borgmester Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd. Borgmester Jørn Pedersen, Kolding kommune uddyber ” Det fine ved projektet er, at det understøtter kommunerne i at løse den vigtige opgave med at klimatilpasse i tæt samarbejde med erhvervslivet og boligejerne.”

For Region Syddanmark skal det udover 2 tværkommunale projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning” og ”Test en elcykel” fremhæves, at Middelfart Kommune er i spidsen med fem Klima100-projekter herunder et energibesparelsesprojekt med big data, Vejle Kommune har tre projekter inkluderet.”. Sønderborg Kommune har 2 projekter herunder Project Zero, der skal føre kommunen mod CO2 neutralitet i 2029. Også Kolding, Odense markerer sig med et udvalgt projekt udover de tværkommunale projekter. Se den fulde liste over de danske Klima100-projekter på https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/klima100 

Det er første gang de danske kommuners klimaindsatser bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen. 

Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100: 

”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen.”

 Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger: ”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.”