3-4 mio. euro skal ud at arbejde i virksomheder i Femern Bælt korridoren

Fra politisk side er ønske om at accelerere innovation og samarbejde i Femern Bælt korridoren. CLEAN har fået til opgave at udvikle et nyt dansk-tysk interreg-projekt centreret ombygninger, smarte energisystemer og genanvendelse af byggematerialer.

Hvorfor dansk-tysksamarbejde?

På trods af Danmark og Tysklands mange forskelligheder, er der fællestræk og sammenlignelige forudsætninger for landenes vej mod den grønne omstilling. I nationale energi- og ressourcestrategier har begge lande, blandt andet, udpeget 1) smarte, integrerede energisystemer, 2) reduktion af bygningers energi- og ressourceaftryk samt 3) genanvendelse af byggeaffald som muligheder og udfordringer, men også vigtige greb for at accelerere den grønne omstilling af økonomierne.

Femern bælt korridoren som innovationslegeplads

I Schleswig-Holstein er der tider på året med 120% tekniskoverkapacitet af vedvarende energi fra vind og sol, som den tyske stat er forpligtet til at betale for via energiloven Erneuerbare-Energien-Gesetz (garanteret optag/køb af vedvarende energi i elnettet), selvom nettet ikke kan optage det, og energien derfor aldrig produceres. Samme situation kender vi fra Danmark (dog i mindre målestok) og potentialerne for at udvikle og eftervise teknologier og løsninger til at realisere det smarte, integrerede energisystem (eller på tysk sektorkopplung) med lokal/regional/grænseoverskridende integration af forsyningsarter synes store i Femern Bælt regionen. Bygninger forbruger 40% af det samlede energiforbrug og bygninger spiller en vigtig rolle i gøre fremtidens energisystem smartere.

Region Sjælland og Ost-Holstein er også karakteriseret ved en håndfuld mellemstore byområder med et stort opland af landsamfund, nogle steder med nedrivningsmodne huse, fabrikker mm. Det udgør en potentiel ressourcebank af genanvendelige byggemateriale. Særligt er det interessant at have øje for genanvendelse af byggeaffald ifbm. anlægsprojekterne direkte knyttet Femern Bælt tunnelen, herunder opførelse af ny fabrik til fremstilling og samling af tunnelelementer og ny udskibningshavn. Det er i dansk sammenhæng store anlægsprojekter med det ene formål at supportere opførelsen af tunnelen, og det er planen at begge anlæg skal nedtages, når tunellen står færdig.

Projektudvikl’ sammen med os!

Projektet skal sigte mod at øge vækst, konkurrencekraft og beskæftigelse i cleantech virksomheder i Femern Bælt regionen gennem konkrete innovationssamarbejder, netværk og øget dansk-tysk markedskendskab.

Vi indbyder til fælles projektudvikling. Kom og vær med til at udvikle projektet sammen med os og få andel i støtten den 16 januar 2018 i Ringsted. Læs mere om workshoppen og tilmeld dig her.