3 tips til funding inden for miljøområdet

Søren Houmøller fra 1st Mile gjorde os i CLEAN Talk’en ”Funding inden for miljøområdet” klogere på, hvordan særligt små og mellemstore virksomheder kan søge funding inden for miljøområdet. Her har vi samlet 3 af hans bedste tips og nederst kan du se hele CLEAN Talk’en.

Tip 1: Beskriv rejsen fra A til B

I næsten alle ansøgninger bør du lave øvelsen, hvor du gør dig det klart, hvor din virksomhed er i dag og hvor du gerne vil have den skal hen.

Støtteprogrammerne eksisterer for at få noget til at ske, som ellers ikke ville ske, for at opnå nogle mål”, siger Søren Houmøller. Derfor ville alle støtteprogrammer forvente, at ansøgeren har beskrevet netop rejsen fra A til B.

 

Tip 2: Vælg det/de støtteprogrammer som er relevante for din virksomhed lige nu

Der findes forskellige softfunding-muligheder inden for miljøområdet. Søren fremhæver Innobooster, GUDP og MUDP, som de programmer, der lige nu giver mest mening for danske små og mellemstore virksomheder med løsninger inden for miljøteknologi.

 

Tip 3: Læs vejledning og lev op til formalia

Lad ikke din tid brugt på en ansøgning være forgæves, ved at du ikke har uploadet dokumenter i det rigtige format eller glemt at udfylde specifikke data og derfor bliver kasseret.

Se her Sørens generelle gode råd:

 


Se hele webinaret med Søren Houmøller