3 kommunale veje til omfattende energirenovering i Danmark

Baseret på erfaringer fra det europæiske REFURB projekt, som handler om at bygge bro mellem udbud og efterspørgsel og fremme dyb energirenovering, planlægger CLEAN og Project Zero i 2. og 4. kvartal i 2018 en møderække med kommuner, der er særligt interesserede i at fremme energieffektivitet i den private boligmasse. 

Flere danske kommuner har i de sidste 5-8 år skabt deres egne tilgange til at motivere husejere til energirenovering af deres hjem. Engagering af  borgere i transformationen af vores byer til at være fossilfrie, udfasning af gamle oliefyr og støtte den lokale jobskabelse har været vigtige drivere. Men der skal mere til, hvis målet om fossilfri energiforsyning i 2050 skal nås. Aalborg Universitet har regnet på, at den grønne omstilling koster 2 mia. kr. ekstra om året, hvis ikke vi får realiseret de rentable energibesparelser på 30-40 %. Med den nuværende renoveringstakt, når vi kun en 14 % besparelse frem til 2050.

I REFURB-projektet defineres dyb energirenovering, som en forbedring af huset med fokus på energieffektive løsninger og som omfatter store dele af bygningen, f.eks. både nyt tag, vinduer, isolering, facade i ét hug, og som dermed lander på en investering i husets værdi på mere end 250.000 kr. og opefter. Den dybe energirenovering har størst potentiale for at finde sted, hvis en husejer i forvejen skal forbedre huset. Og det er her, at kommunerne og de offentlig/private partnerskaber har en mulighed for at informere og inspirere husejerne omkring mere dybdegående, energieffektive løsninger. De danske partnere i REFURB: CLEAN, ProjectZero og Aalborg Universitet peger på en bottom up strategi fra “lokal til national” tilgang, derfor skal emnet på de kommende møder være en udrulning af dybe energirenoveringer gennem 3 tilgange: 

1. De danske energibyer: 7 danske ambitiøse kommuner, herunder Sønderborg, har for nylig dannet Dansk Energiby alliance.  Alle kommuner betragtes som frontløbere blandt kommunerne og har alle flere års erfaring med at engagere lokale husejere. Netværksambitionen er at dele og skalere den bedste praksiserfaring blandt netværksbyerne. 

2. Boligplanbyerne: 5 danske byer har med støtte fra Realdania iværksat Boligplan-initiativet, der ved hjælp af ​​BigData udpeger indsatsområder og når ud til boligejerne for at give individuelle digitale råd til energirenovering og fossilfri energiforsyning. Dataene er baseret på SparEnergi-platformen og læring fra REFURB-projektet. Ambitionen er ved udgangen af ​​2018 at lancere en ny runde med yderligere 5 nye byer, heriblandt de byer, som er en del af CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Boligplanbyerne skaber derfor en platform af 10 kommuner, hvor Middelfart og Høje-Taastrup allerede deltager i Energibyernes netværk.

3. Better Home:  Er etableret af Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool. BetterHome har i flere år tilbudt pakkeløsninger med brug af deres egne produkter og direkte tilbud fra tilknyttede håndværkere. Sidste år resulterede det i 300 huse istandsat med dyb energirenovering, hvor investeringen pr. hjem ligger på ca. 500.000 kr . 

Læs mere om REFURB og se de seks deltagende EU-nationers bud på pakketilbud på dyb energirenovering på http://go-refurb.eu/.

Har du spørgsmål til de kommende møder for kommuner, så kontakt Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN på telefon 2422 9228 eller e-mail lla@cleancluster.dk.