Deltag i CLEANs medlemsundersøgelse

Som årligt tilbagevendende begivenhed udsender CLEAN spørgeskema til alle medlemmer, for at tage temperaturen på medlemmernes engagement og kendskab til de mange muligheder, der er i CLEAN og medlemsnetværket.

Det gør vi både for at kunne tilrettelægge aktiviteter efter medlemmernes ønske, men også for at bestyrelsen kan bruge resultatet af medlemsundersøgelsen til det fremadrettede strategiske arbejde med at udvikle CLEAN som Danmarks Grønne Klynge. Resultatet af undersøgelsen vil desuden bliver brugt til at forbedre kvaliteten i CLEANs arbejde. Hvis du som medlem ikke har modtaget spørgeskemaet, er du velkommen til at kontakte Rene Kjær Jensen på rkj@cleancluster.dk