Affald & Ressourcer – Innovationspotentialer for miljøteknologiklyngen

Mandag d. 2. november 2020 var CLEANs Innovation Board for Affald & Ressourcer samlet for at diskutere, hvilke innovationsprioriteter inden for Affald & Ressourcer, CLEAN bør fokusere på fra 2021.

Plast er et stort og vigtigt tema, som alle i boardet var enige i, at CLEAN skal arbejde med. Her er sortering kritisk, og det er oplagt for Danmarks miljøteknologiklynge at fortsætte med at understøtte arbejdet med at pulje plastmængden og finde den bedste og billigste sortering med den højeste genanvendelse.

Tekstilaffald er også et område, der kræver løsninger på den korte bane – en affaldsfraktion der udgør et stort problem og hvor der findes flere uudnyttede innovationspotentialer og hvor der skal opfindes nye teknologier.

Byggeaffald er også et væsentligt tema for miljøklyngen at arbejde med. Der mangler viden ift. nedrivning, ressourcemapping og planer for genopbygning. Den viden kan CLEAN være med til at indsamle og give videre.

Opkvalificering af miljøscreening eller digital ressourcekortlægning er interessant at kigge nærmere på og et område med stort innovationspotentiale. Og ligesom med organisk husholdingsaffald og elektronikaffald er det oplagt at samarbejde med andre klynger omkring disse.  .

CLEAN vil nu samle op på de mange input, som skal bruges i handlingsplaner for miljøklyngen de kommende år.

I CLEANs Innovation Board for Affald & Ressourcer sidder mennesker med særlig interesse og kompetence inden for dette område. Innovation boardet definerer og prioriterer miljøteknologiklyngens erhvervsfremmeindsatser og innovationsprioriteter.

Deltagere i Innovation Board for Affald, ressourcer & materialer

VIRKSOMHEDER

• Anders Mølgaard (ØkoTømrer / BurntWood)
• Franz Cuculiza (Aage Vestergaard Larsen)
• Jonas Bergenholz (DJ Miljø og Geoteknik)
• Dorte Gram (Rockwool A/S)
• Hans Kristensen (Plastix A/S)
• Kåre Stokholm Poulsgaard (GXN)
• Henrik Grand Petersen (Stena Recycling A/S)
• Helena Lindh (Tetra Pak)
• Henning Jørgensen (NIRAS A/S)
• Flemming Hynkemejer (Convert)
• Camilla Haustrup Hermansen (Plus Pack)
• Marlene Holmgaard Fris (DANSK RETURSYSTEM A/S)
• Per Henriksen (DANSK RETURSYSTEM A/S)

VIDENINSTUTIONER

• Henrik Riisgaard (AAU)
• Manja Behrens (TI)
• Thomas Astrup (DTU)
• Trine Erdal (FORCE Technology)
• Morten Birkved (SDU)
• Lene Lange (BioEconomy, Research & Advisory)

KOMMUNER, FORSYNINGER OG REGIONER

• Trine Holmberg (ARGO I/S)
• Morten Therkildsen (Renodjurs)

 

Er du nysgerrig på arbejdet i dette innovation board, er du velkommen til at kontakte Anne Dorthe Josiassen.