Anbefalinger til hvordan man kan understøtte et vækstøkosystem inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi

Anbefalinger til hvordan man kan understøtte et vækstøkosystem inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi

Kan man skabe et vækstøkosystem? Nej, ikke på kort sigt, men man kan understøtte akti- viteter, der bidrager til et økosystem over tid. Vi deler her vores erfaringer og lærings- punkter fra Connecting Zealand, der havde til formål at understøtte skabelsen af et økosystem i Region Sjælland.

Læs anbefalingerne her.

Fra 2017 til 2019 blev der i Region Sjælland afholdt en række faciliterende aktiviteter, hvis formål var at bidrage til øget netværk, samarbejde og videndeling mellem virk- somheder og øvrige erhvervsaktører, der beskæftiger sig med ressourceeffektivitet og miljøteknologi. Aktiviteterne foregik i projekt Connecting Zealand-regi og bestod primært af tre aktivitetstyper kaldet henholdsvis Share Best Practice, Innovation Camps og Matchmaking.

På baggrund af indsatserne i Region Sjælland deler vi hermed anbefalinger erfaret fra Connecting Zealand med alle, der ønsker at facilitere en vækstøkosystemsindsats.

Partnerne bag projektet er Agro Business Park, CLEAN og Erhvervshus Sjælland, der også har været projektholder.