Brug CLEAN i dit innovationsprojekt

Deadlines for Grand Solutions i Innovationsfonden og MUDP-programmet står for døren, og mange af vores medlemmer arbejder på ansøgninger til programmerne. Medlemmerne bruger ofte klyngen aktivt, og det kan du også!

Hvad kan du bruge klyngen til?
CLEAN kan bidrage både i udarbejdelse af ansøgningen og i selve projektet.

I ansøgningsfasen tilbyder vi uforpligtende sparring og partnersøgning til dit innovationsprojekt. Vi giver dig input til udvikling og ”scoping” af den succesfulde ansøgning, hvilket ofte kræver dialog med mange forskellige parter. Vi kender økosystemet, og kan henvise til relevante samarbejdspartnere – både virksomheder, videninstitutioner, forsyninger og offentlige aktører.

 Det er også muligt at trække på CLEAN som partner i dit innovationsprojekt. Miljøklyngens formidlingskanaler og brede netværk sikrer en professionel resultatformidling, gennemførsel af events mv., og vores internationale platforme og partnere giver dit projekt et markant internationalt springbræt til at komme ud over landets grænser.

Vores faglighed
Miljøklyngens medarbejdere kender aktørlandskabet inden for vand, klimatilpasning, affald, ressourcer & materialer, luft, jord, vand & natur og meget andet. Vi har fingeren på pulsen, og ved hvad der rører sig. Og vi har adgang til rigtig mange interessante samarbejdspartnere der kan være relevante for dig i dit innovationsprojekt – både i Danmark og internationalt.

Tøv ikke med at række ud, så tager vi en uforpligtende snak om dit innovationsprojekt!