Cirkulære byggeprojekter skyder op på tværs af Region Midtjylland

Fire projekter med fokus på det cirkulære byggeri er for nyligt bevilliget støtte til at sætte i gang i Region Midtjylland. Projekterne hører til i Aarhus, Horsens og Hedensted og har det fælles formål at fremme cirkulære processer i byggeriet og skabe bedre vilkår for kommunernes borgere og erhverv.

Projekterne støttes via projektet Circularity City, som har til formål at fremme cirkulær økonomi i byggeriet for virksomheder og kommuner i Region Midtjylland. 

Men udover de cirkulære processer og principper, er de fire projekter forskellige og drejer sig om henholdvis: 

I Aarhus Kommune ønsker man at udvikle et uddannelse- og inspirationsforløb for byggeriets aktører (bygherrer, rådgivere, brugere, driftsfolk og håndværkere), så de via opdaterede vejledninger og mm. kan blive klædt på til at arbejde med cirkularitet i byggeriet, få viden om nyeste standarder og få det rette indblik til at kunne skabe gode samarbejder. Formålet er at fremme dialogen mellem kommunen og bygherrer m.fl., så cirkulær økonomi i fremtiden kan indgå som en naturlig del af dialogen omkring udbud.  

Hedensted Kommunes projekt handler i højere grad om at inddrage og videndele med borgere og virksomheder om at påvirke kommunens håndtering af bæredygtig adfærd samt cirkulære metoder til håndtering af bl.a. affald og genanvendelse af ressourcer generelt. I projektet vil der blive afholdt workshops og events, faciliteret mesterlære, opstartet et koncept for bæredygtighedregnskaber og meget mere med fokus på at inddrage borgere og virksomheder. 

I Horsens Kommune startes to projekter; et omhandlende en bæredygtig dagsinstitution og et med fokus på genanvendelse. 

Ønsket med den bæredygtige daginstitution er at skabe et synligt grønt og bæredygtigt dagtilbud efter principperne om cirkulær økonomi, som skal være knyttet til det pædagogiske uddannelsesmiljø v. det nye, store campus i midtbyen. På den måde kan der skabes et stærkt fundament for samspil mellem pædagoguddannelsen og Horsens Kommunes dagtilbud.

Det sidste projekt om genanvendelse er et konsortieprojekt med flere kommuner involveret, nemlig også Aarhus, Silkeborg og Skive Kommune. Formålet her er at skabe nye værdikæder og partnerskaber for upcycling af byggeaffald, for på den måde at nedbringe mængden af byggeaffald. Fælles for kommunerne er, at store nedbrydningsfirmaer, typehusfirmaer, entreprenører m.fl.,  hører hjemme her – og bl..a. hos dem findes store potentialer for at skabe nye metoder til genanvendelse, opnå ny viden og ikke mindst skabe nye forretningsmuligheder. 

FAKTA:

Projekterne støttes via Kommunepuljen i Circularity City. Du kan læse mere om puljen HER – vælg Kommunepuljen.