CLEAN forbinder aktører – Nu omdannes spildvarme til overskudsvarme.

Mange erhvervsvirksomheder, supermarkeder, datacentre, teglværker mf. har overskudsvarme, som de i dag sender direkte ud til omgivelserne. Det kan eks. være overskudsvarme fra industrielle processer, varme fra køleanlæg og spildvarme. Men kan spildvarme og overskudsvarme omdannes til forbrugsvarme, således at det gavner både miljøet, borgere og de lokale virksomheder?

Det er et af de områder CLEANs aktivitetsudvalg for Energieffektivisering har kigget nærmere på, de sidste par år. Aktivitetsudvalget blev nedsat i 2016 og skal være med til at sikre, at klyngens arbejde er i overensstemmelse med virksomhedernes konkrete udviklingsbehov.

I arbejdssporet for overskudsvarme har deltagerne arbejdet på at identificere potentielle overskudsvarme-projekter. Aktiviteternes hovedformål har været at synliggøre nødvendigheden og potentialet for at udnytte den overskydende varme fra industrien, supermarkeder datacentre, m.v. 

I sensommeren 2018 deltog CLEAN, i forbindelse med, det grænseoverskridende projekt FURGY CLEAN Innovation, i det første møde med Arla Foods i Kruså.

Padborg Fjernvarme, der i en årrække har indhentet kendskab og erfaringer igennem lignende samarbejdsaftaler i Padborg blev, efter kort tid, introduceret for Arla-casen. Beregninger fra Padborg Fjernvarme viser nemlig, at mængden af spildvarme udgør 25% af Padborg Fjernvarmes nuværende produktion. En udvidelse til, også at genbruge overskudsvarmen fra mejeriet, vil naturligvis medføre en forøgelse. Arla Foods har allerede i andre steder i Danmark, haft succes med at udnytte overskudsvarmen og har klimamål højt på deres dagsorden. Et eksempel på dette er Arla Foods Mejeri i Rødkærsbro.    

I følge pressemeddelelsen fra 9. juni 2019 har Padborg fjernvarme og Arla Foods i Kruså nu indledt et strategisk samarbejde. Et samarbejde der forventes at gavne både klimaet, borgerne i lokalområdet og de lokale virksomheder. Således vil overskudsvarmen fra Arla Foods i Kruså kunne udnyttes og vil kunne forsyne et stort antal husstande i lokalområdet med varme.

 

I denne case har CLEAN været det bindeled, der har været med til at få klarlagt potentialerne og forbundet aktørerne sammen med Udviklingsråd Sønderjylland (URS).

Lotte Gramkow fortæller at CLEAN fortsætter aktiviteterne inden for overskudsvarme og hører gerne fra lokale industrivirksomheder, teknologiudviklere, supermarkeder mf. der ønsker viden omkring mulighederne.

I CLEAN kender vi virksomhederne, og tager, i vores arbejde, udgangspunkt i virksomhedernes behov og målestok, så at vi kan forbinde de rigtige aktører med de rigtige projekter.