CLEAN Medlem – ekspert inden for solenergi – kommer vidt omkring

Fra det første 0-energi hus til Fellow

Torben Esbensen, rådgivende civilingeniør hos Dansk Energi Management A/S i Sønderborg, har været medlem af CLEAN siden 2010, og er internationalt kendt for at være frontløber inden for bæredygtigt byggeri, energi og solenergi.

Torben Esbensen har, gennem ca. 45 år arbejdet målrettet for at fremme bæredygtigt byggeri og energi både på nationalt og internationalt plan. Det vil ikke være ukorrekt at kalde Torben for pioner inden for energirigtigt byggeri med fokus på integration af vedvarende energi i bygningerne.

Allerede i 1973 tegnede og byggede han, i sit afgangsprojekt, det første 0-energi hus i Europa. Men dette var blot starten på en lang karriere inden for bæredygtigt byggeri og energidesign. Torben har efterfølgende været med til at bidrage til udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor energi og bæredygtighed er integreret på en effektiv måde. Dette ses bl.a. ved hans store engagement i Kina og Indonesien.

 

”I Indonesien har vi arbejdet på et spændende projekt, omkring energiforsyning af en række små øer. Indonesien består af mange tusinde øer, hvoraf mange, på trods af at være befolket, mangler energiforsyning. I dette projekt bestod vores opgave i at levere bæredygtig energiforsyning på 4 øer”.     Torben Esbensen – Rådgivende civilingeniør

 

Efter afgangseksamen som civilingeniør blev Torben ansat som forsker ved DTU med den primære opgave at udvikle projekter. Dette resulterede bl.a. i, at det første 0-energi hus baseret på solenergi blev bygget i Norden. Et hus der blev indviet af dronning Margrethe og kong Carl Gustaf af Sverige i 1975.

Under oliekrisen i starten af 1970’erne begyndte danskerne for alvor at mærke en nødvendig og delvis påtvunget omvæltning/ændring. Forskellige tiltag, såsom bilfrie søndage og mindre belysning i butikkerne efter lukketid, var blot nogle af de el-restriktioner, der blev gennemført i denne periode. Danskerne skar ned på elforbruget og efterfølgende blev nogle af restriktionerne igen ophævet. Fokusset omkring bæredygtighed forblev og blev øget med årene.  

Torben har allerede fra 1990’erne været engageret i forskellige solenergi foreninger. Først som formand for den danske solenergi forening, senere som præsident for den internationale solenergi forening (2006-2008). Torben har også været præsident i ISES Europe og har yderligere siddet i bestyrelsen i næsten 20 år i ISES.

Torben har i årenes løb fået forskellige udnævnelser. Hans seneste udnævnelse var i november 2017, hvor han blev udnævnt til Fellow i International Solar Energy Society på Solar World Congres i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater. Der er blot 3 før ham, der siden ISES´ start i 70’erne har fået denne udnævnelse.

De passive tiltag – er vejen frem

Torben Esbensen fortæller, at der i det bæredygtige byggeri i Kina sættes fokus på de passive tiltag. Med dette forstås, at der gøres rigtig meget ud af at designe bygningen, således at sol og dagslys udnyttes optimalt. Hvor skal vinduerne sidde, for at der kommer mest lys ind og hvor høje skal rummene være, for at varmen udnyttes korrekt. Når disse tiltag tænkes ind i designet, fører det til at bygningerne bliver bæredygtige og dette blot ved at bygge dem korrekt og tænke energi ind i designet. Øget sollys i bygningen fører til, at der f.eks. spares på det elektriske lys. Yderligere kan højden på en bygning samt interne skrå vægge være med til at lave en såkaldt ”naturlig ventilation”. Herved kan man reducere eller helt undvære den ”mekaniske ventilation” og herved også spare energi og fokusere på bæredygtighed. Denne metode er, som Torben Esbensen fortæller, banebrydende inden for området.

Den bæredygtige bydel i Kina

Ca. 100 millioner indbyggere skal inden for de næste år flyttes fra land til by i Kina. I Kina fokuserer man meget på bæredygtighed, hvorfor der i landet er stort fokus på, at der udfærdiges CO2 neutrale byplaner. I byen, Haiyan, der har ca. 400.000 indbyggere, skal der bygges et helt nyt byområde, hvor bl.a. Torben har været med til at arbejde på og udfærdige udviklingsplanen.

Torben har her været med til udarbejdelsen af udviklingsplanen, men har også været med til at tegne og udvikle et demohus, et såkaldt 0-energi hus, der viser en række danske produkter inden for energieffektivisering. Herved promoveres de danske virksomheders produkter samtidig. 

Der er i dette projekt yderligere blevet studeret og regnet på, hvordan et 0-energihus kan bygges, således at der produceres mere energi end der bruges. En af løsningerne er her bl.a. at integrere solcelleanlæg i bygningen.     

”Både Danmark og Kina er frontløbere inden for teknologi. Kineserne er ufatteligt gode til at lave komponenter, men ikke helhedsløsninger. Det er så her, vi som dansk rådgivende-, konsulent- og ingeniørvirksomhed kommer ind og har vores styrkeposition”.                                                                    Torben Esbensen – Rådgivende civilingeniør

CLEAN er stolte over at have et medlem der i så mange år har været engageret og stadig arbejder inden for solenergi og bæredygtighed.