CLEAN sikrer tillidsfulde partnerskaber

CLEAN & Innovationsnetværket Smart Energy
CLEAN, der er sekretariat for Innovationsnetværket Smart Energy, arbejder med den danske, erhvervsmæssige styrkeposition på energiområdet. Vi arbejder med initiativer i hele værdikæden for energi – fra energiproduktion via distribution til forbruget og lagringen af energi. Målet er øget innovationskraft, vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Vi er stærke på energieffektive teknologier, fordi vore medlemmer er det. Vi tager afsæt i virksomhedernes konkrete udviklingsbehov, agerer dealmakere og faciliterer fælles forretningsudvikling mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer. Vores projekter og aktiviteter tager udgangspunkt i dansk cleantechs styrkepositioner, hvor vi fokuserer på at styrke innovation og teknologiudvikling, samt understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger. Derudover har vi også fokus på at øge internationaliseringen af dansk cleantech og fremme eksport af integrerede løsninger. 

Økosystemets initiativer for klyngeorganisationer
CLEAN er et klyngesekretariat, der fungerer som en neutral samarbejdsplatform. Vi er en medlemsbaseret, non for profit forening, som tager udgangspunkt i vore medlemmers kompetencer og produkter. Vi opererer som økosystemsekspert, hvor vi tilfører værdi i form af effektiv kobling af partnere. Som klynge initierer vi blandt andet innovation- og forskningsprojekter, som har et 2-5 års sigte. Dermed arbejder vi efter langsigtede resultater. Dette gøres gennem netværksdannelse, brobygning og matchmaking. Teoretisk set ved vi, at det handler om tillid mellem partnerne. Vi ved, at når man kender hinanden, så fungerer speed of trust hurtigere, og dette gør sig gældende i det private, men bestemt også i de professionelle og erhvervsmæssige sammenhænge. Endvidere tager vores metode i innovationssamarbejder udgangspunkt i virksomhedernes behov, som kaldes technology push. Gennem vores måde at agere som klynge kan vi sikre et mere robust og resilient økosystem.

Integreret rolle i Scale-Up Denmark
Vores rolle, som partner i Scale-Up Denmark, er at identificere nystartede og eksisterende små samt mellemstore virksomheder (SMV), som med fordel kan indgå i Next Step Challenge forløbet. Nogle har færdige produkter på markedet og mangler blot et ekstra push, andre har udviklet prototyper, som mangler den sidste finpudsning af forretningsplanen eller teamet. Vi er bevidste om, at det skal være skaler- og eksportbart, når de udvikles. Grundet vores kontakter og forbindelser har vi mulighed for have tillidsbaserede dialoger med SMV’er, da vi altid arbejder ud fra et neutralt grundlag. Derudover sætter vi SMV’er sammen med andre virksomheder, offentlige myndigheder og vidensmiljøer, fordi det giver konkurrencemæssige fordele, som en enkelt virksomhed ikke kan opnå alene. 

Iværksætteri er en helt central del til at sikre ny viden og overførsel af samme, hvorfor fremme af vækst og beskæftigelse er afhængig af at man supporterer innovative mindre virksomheder. CLEAN har det netværk, som er nødvendigt for at videreudvikle virksomheders idéer – og dette gælder specielt for én Scale-up virksomhed. 

En anden grund til at vi er en del af Scale-Up Denmark er også af hensyn til vore eksisterende medlemmer. De har også brug for at økosystemet vækster og udvikler sig, så de ligeledes kan blive koblet sammen med nye eller eksisterende virksomheder, som har problemstillinger eller har behov for at komme videre. Vi hjælper hinanden og videndeler, samtidig med alle parter får et fordelagtigt udbytte. 

Muligheder for Scale Up Denmark deltagere
CLEAN er involveret i en lang række aktiviteter, som virksomheder kan blive en del af, forudsat at deres produkt rammer initiativets formål og har et stort forretningspotentiale. Disse aktiviteter spænder fra support ift. konsortiedannelse rettet mod Horizon2020, til efteruddannelse indenfor digitalisering, tilbud om support til energi- og ressourceoptimering af produktionsanlæg, mulighed for økonomisk støtte til samarbejder med universiteter og generiske netværksformater. Disse muligheder kan findes her på vores hjemmeside, og vores telefon er altid åben for en uforpligtende samtale omkring mulighederne for din virksomhed. 

Som et konkret eksempel er CLEAN operatør på et regionalt projekt i Syddanmark, hvor vi yder støtte til konkrete innovationssamarbejder mellem SMV’er og SDU, som er sektion for electrical engineering. Målet er at udvikle nye produkter og løsninger centeret om industriel elektronik og energieffektive teknologier. Interessen for innovationssamarbejderne har været stor, og alene i første ansøgningsrunde har vi etableret fire innovationssamarbejder i mellem 15 SMV’er og SDU til en værdi på 16 mio. kr. Fællestrækkene for innovationssamarbejderne er, at de er ’født af virksomhederne selv’ og perspektivrige med det sigte at penetrere nye markeder. Innovationssamarbejderne omhandler bl.a. en ultraeffektiv lader station til eldrevne arbejdskøretøjer, en ny cargo elcykel for last-mile-delivery i storbyer og energieffektiv billedvisning for LED-trafikinfoskærme. Dette har været muligt gennem vores klyngeorganisation og vores tillidsbaserede dialog, hvor vi kobler virksomheder sammen. Dette er en oplagt mulighed for alle vore Scale-Up virksomheder. 

CLEAN har tilsvarende indsendt en ansøgning til Midtjysk Vækstforum, som omhandler samarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder i Region Midtjylland, som har fokus på systemintegration og grønne teknologier. I denne sammenhæng vil energieffektive datacentre været et oplagt sted afklare, om der er potentialer for udvikling af nye løsninger.

Læs flere nyheder fra Scale-Up Denmark lige her: https://scale-updenmark.com/news/