Ny ansøgningsrunde EUDP 2019 II

I dag produceres omkring halvdelen af den danske elproduktion fra henholdsvis vindmøller, solceller og biomassebaseret decentral kraftvarme, og det forventes at Danmarks el- og varmeforbrug, om få år, er dækket af vedvarende energi. Men hvis Danmark skal lykkes med at udfase de fossile brændsler og skabe et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi kræver det intelligente og innovative løsninger. 

Det betyder, at fokus i de kommende år skal drejes over på anvendelse af elektricitet bl.a. til transport og på integration mellem de forskellige forsyningsarter – herunder et grønnere gasnet. Det er en udfordring, der skal løses og det kræver intelligente og innovative løsninger. Der er brug for at kunne omsætte elektricitet til andre energiformer, så det bliver muligt at lagre energien, og derefter udnytte den til forskellige formål såsom varme, transport, industriprocesser eller tilbagekonvertering til el. Men hvordan?

Der er behov for en udviklingsindsats inden for processer og anlæg, der kan omsætte og lagre elektricitet som andre energiformer Dette f.eks. igennem Power2X-teknologien. Dette kræver en stor grad af sammentænkning af forsyningssektorerne (el, gas, varme) og transportsektoren.

 

Fakta EUDP:

Økonomisk ramme for generel pulje:

250 mio. kr.

Ansøgningsfrist:

6. september 2019 kl. 15.00

Afgørelse:

9. december 2019

 

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter primært udviklings- og demonstrationsprojekter der har fokus på udviklingen af nye energiteknologier inden for hele spektret fra energiforsyning, omdannelse til nye energibærere og lagring til et effektivt og fleksibelt energiforbrug. EUDPs støtte er målrettet de innovative projekter, som bidrager til at indfri politiske målsætninger inden energi og klima, vækst i danske arbejdspladser samt eksport af energiteknologi. 

Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, gerne i samarbejde med universiteter og GTS’er. I sådanne samarbejdsprojekter ønsker EUDP, at projekterne er forankret hos de deltagende virksomheder for at sikre en efterfølgende kommercialisering.

CLEAN 3.0 har gennem sparring og vejledning hjulpet flere virksomheder på vej til skarpe EUDP- ansøgninger. Så er dit projekt i målgruppen og klar til at du kan skrive en EUDP-ansøgning, så tag endelig fat i CLEAN.

CLEAN vil kunne hjælpe, vejlede og kunne give sparring på din ansøgning. Vi hjælper også med at finde de rigtige samarbejdspartnere til dig og faciliterer de indledende møder. Fx har CLEAN hjulpet Sensohive med projektet ”Intelligent varmestyring til element produktion”, hvor de fandt en vigtig samarbejdspartner og gav sparring på ansøgningen.

I 2018 lavede vi en EUDP-ansøgning, som gik igennem. CLEAN bistod os med sparring samt satte os i kontakt med MM Technology, som viste sig at være et godt match i dette projekt. CLEAN deltog i de indledende møder og hjalp os til at finde de potentielle muligheder der var i projektet mhp. EUDP. Alt i alt har CLEAN, i forbindelse med vores EUDP-ansøgningen været til stor hjælp, både med den sparring vi fik i processen omkrinng ansøgningen og partnersøgning. Vi ser stor værdi i CLEANs arbejde også fremadrettet. –  Thomas Juhl,Business Development Manager, Partner, Sensohive 

 

Er du i tvivl, om du kan søge EUDP, og har din virksomhed brug for faglig sparring omkring ansøgningen så kontakt Senior projektleder Michael Sørensen.

 

Læs mere om hvad CLEAN 3.0 kan hjælpe med HER 

EUDP støtter følgende projekttyper:

 1. Udvikling og demonstration inkl. forskning

2. Forundersøgelser

3. Internationalt samarbejde under IEA

4. Internationalt samarbejde under Mission Innovation

5. EU’s Strategiske Energiteknologiplan (SET-planen)

6. Teknologipartnerskaber

7. Formidlingsprojekter