Digitalisering i Danmarks miljøteknologiklynge

Digitalisering er et uomgængeligt vilkår for alle virksomheder – også danske miljøvirksomheder. Og netop digitalisering er en af kernefaktorerne for flere miljøvirksomheders innovation og vækst. Men det kan være svært at følge med i den rivende udvikling inden for teknologi, data og digitalisering. Derfor er digitalisering en vigtig tværgående indsats i Danmarks miljøteknologiklynge og et område vi også har fokus på i vores fremtidige tilbud og events.

“Potentialet for digitalisering hos miljøteknologivirksomheder er stort. Digitaliseringen kan både bidrage til en bedre drift af virksomhederne samt understøtte nye løsninger – særligt hos SMV’erne. Brugen af f.eks. kunstig intelligens og IoT vil vinde mere og mere frem og være med til bl.a. at optimere processer og brugen af sparsomme ressourcer” Trine Plambech, Alexandra Instituttet.

Som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse også konkluderer, er danske virksomheder i et internationalt perspektiv langt fremme i anvendelsen af de digitale muligheder – særligt når det gælder relativt basale digitale teknologier (fx regnskab, administration, salg og drift) og anvendelse af industrirobotter. Der er dog fortsat uudnyttede potentialer – særligt hos SMV’erne. Flere af de lande, vi normalt konkurrerer med, har overhalet os i anvendelsen af mere avancerede teknologier såsom big data og dataanalyse. Derfor skal vi som innovationsrummet for Danmarks miljøklynge have et fokus på digitalisering.

“Det vigtige nu og i årene fremover er, at vi handler – dvs. iværksætter initiativer hvor vi i højere og højere grad implementerer digitaliseringen i de produkter, services, processer etc. som er relevante for den enkelte virksomhed. Vi skal prøve af, lære, udvikle og dele viden – og ikke mindst inspirere hinanden med de erfaringer vi gør os” Trine Plambech, Alexandra Instituttet.

Bliv inspireret af Special Waste System og andre virksomheder som har arbejdet med digitalisering i projektet Digital Business Transformation. Og lyt med d. 10. december til live-event om, hvordan virksomheder kommer i gang med den digitale omstilling.