Eksportstrategi for vandområdet

CLEAN har givet input til vandområdet i EUs genopretningsfond: Rammen for den danske eksportfremmeindsats, som netop er lanceret. Dansk eksport skal genrejses og styrkes efter COVID-19. I et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv skal det sikres, at danske løsninger genvinder deres position på eksportmarkederne. For at hjælpe de danske virksomheder med at gribe eksportmulighederne under EU’s genopretningsfond har Udenrigsministeriet indgået et partnerskab med et bredt udsnit af danske erhvervsorganisationer og eksportfremmeaktører.

I rammeaftalen kan man bl.a. læse om handlingsplaner for vandområdet, hvor der er fokus på to eksportstrategier i Sydvesteuropa og Central- og Østeuropa. 

“Sydvesteuropa

Problemer med lækage og forældet vanddistributionsnetværk og det betyder, at der i Sydvesteuropa opleves et uforholdsmæssigt stort vandtab. Sammenholdt med de i forvejen knappe vandressourcer i Italien, Portugal og Spanien betyder det, at der er et stort potentiale for både grå og grønne vandløsninger, som kan effektivisere landenes vandforsyning og samtidig gøre dem mere resistente over for klimaforandringer. Af samme grund er der også afsat betydelige beløb til transformation af vandsektoren i de respektive landes genopretningsplaner.” 

“Central- og Østeuropa

Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet står alle med en række fælles udfordringer inden for vandsektoren. Heriblandt kan nævnes udfordringer ift. tørke og oversvømmelser, som i stigende grad afføder en efterspørgsel på vandbesparende løsninger samt teknologi til håndtering af disse naturfænomener. På tværs af regionen vil der ligeledes være fokus på digitale og bæredygtige løsninger, som kan bidrage til at modernisere landenes respektive forsynings- og spildevandssystemer. “

Læs mere om den danske eksportfremmeindsats på udenrigsministeriets hjemmeside.