ENERGITEKNOLOGI – Når én procent kan gøre en forskel

En ny analyse foretaget af CLEAN, IRIS Group og Innovationsnetværket Smart Energy kortlægger for første gang Danmarks energisektor på virksomhedsniveau. Parisaftalens mål om udledning af færre drivhusgasser giver Danmark og danske energiteknologivirksomheder gode forudsætninger for at skabe vækst og være foregangslandAnalysen viser, at Danmark, med sin styrkeposition inden for energiteknologi og evne til at arbejde på tværs i innovationsdrevne partnerskaber, kan bidrage markant til fremtidens grønne omstilling.

Cirka 3200 virksomheder i Danmark arbejder med energiteknologi. Energiteknologi dækker over produkter og services, der enten producerer, transporterer, konverterer, lagrer eller forbruger energi på en effektiv og smart måde. Det kunne f.eks. være bygningsstyring, der automatisk regulerer dit hjems energiforbrug eller etablering af lokale solenergianlæg. De 3200 virksomheder svarer til ca.1 % af alle danske virksomheder, og den ene procent står for 15 % af omsætningen og hele 17,5 % af den samlende vareeksport. Det er altså en potent lille procent af virksomheder, der løfter energiomstillingen i Danmark og i resten af verden.  

”Denne analyse er banebrydende, fordi vi for første gang kortlægger en sammenhængende dansk energistyrkeposition på tværs af værdikæden for energi. Det, at vi nu har aktuelle tal og pejlemærker for fremtiden, understreger hvilket potentiale Danmark har for udvikling og vækst, hvis der gøres fornuftige investeringer.  Henrik Bjerregaard, afdelingschef i CLEAN, Smart Energy. 

Flere nye virksomheder end i andre sektorer 
Virksomhederne i den energiteknologiske sektor er i analysen opdelt i fem brancheområder: Energiproduktion, energiinfrastruktur, energilagring, energieffektive teknologier og rådgivning*. Tilsammen beskæftiger de over 131.000 mennesker, svarende til 6% af alle jobs i den private sektor. På fem år er antallet af virksomheder i energiteknologisektoren steget med næsten 20 procent, og der er skabt mere end 10.000 nye jobs. Til sammenligning er antallet i resten af erhvervslivet steget med 3,7 procent i samme periode.   

Analysen viser, at hver enkelt medarbejder i energisektoren i 2016 skabte værdi for ca. 1,1 mio. kr. målt i arbejdsproduktivitet, hvor landsgennemsnittet er på 800.000 kr. Sektoren er altså ikke alene højteknologisk, men også højproduktiv.  

“Vi forventer at bygge solenergianlæg for 200 megawatt i 2019, 500 megawatt i 2020 og 1 gigawatt i 2021. De næste tre år forventer vi derfor at fordoble omsætningen hvert år.” – Nicolai Faaborg Andresen, Salgsdirektør, Better Energy. 

Efterspørgslen på grøn energiteknologi stiger i den nærmeste fremtid 
Det ligger naturligt i kølvandet på Paris-aftalens målsætninger, at efterspørgslen på flere grønne løsninger i energisektoren vil stige. Tyskland, Storbritannien, USA, Kina og Sverige er de fem største eksportmarkeder for dansk energiteknologi. Analysen viser, at de fokusområder, der kommer til at præge disse markeders teknologiudvikling de næste 5-10 år, er energieffektiviseringer, sammenhængende og digitaliserede energisystemer og vedvarende energikilder. Derfor bør danske virksomheder intensivere deres fokus her.   

Danmark som levende laboratorium 
I Danmark har vi en særlig evne til at opnå resultater gennem kombinationen af videndeling, teknologiudvikling og partnerskaber. I kraft af, at vi som land har nogle af de mest ambitiøse mål i verden for grøn omstilling, kan vi fastholde og videreudvikle vores position som foregangsland inden for udvikling, test og demonstration af grønne løsninger. 

Vi har afprøvet de teknologiske løsninger i vores eget land, og det gør, at virksomhederne står stærkt, når de præsenterer nye løsninger på det internationale marked.  Vi tager altså vores egen medicin, inden den lanceres i udlandet, og det virker.  

 Vi skal sørge for at fortsætte med at arbejde tæt sammen med universiteter, offentlige aktører og andre virksomheder i værdikæden. Det er bl.a. derfor CLEAN eksisterer. Det er for at skabe et tæt og effektivt samarbejde på tværs af partnerne, og sikre, at de rigtige aktører sættes sammen og har den rette tid til at lave kvalitetsprojekter. Der kører mange gode initiativer på universiteterne. Her gælder det om at få flest mulige stakeholders med og invitere virksomhederne ind. CLEAN effektuerer dette og stræber efter at blive bedre hele tiden, fordi potentialet er stort. – Torben Funder, Head of Public and Industry Affairs, Danfoss Cooling Segment  

 ______________________________________________________________________________________ 

 * Se brancheopdeling i faktaboks 

Fakta:  

Analysen er udarbejdet af CLEAN og IRIS Group med støtte fra Innovationsnetværket Smart Energy 

CLEAN er en medlemsorganisation der, gennem målrettede projekter, gør en indsats for at fremme innovation inden for energi og miljø. 

Se hele analysen HER 

Kontakt: 

Rene Kjær Jensen, Projektleder, CLEAN, rkj@cleancluster.dk, Tlf: 8144 6080 

Claus Meineche, Netværksleder, Innovationsnetværket Smart Energy, clm@cleancluster.dk  Tlf: 3122 6238 

FAKTABOKS: 

CLEAN har udviklet fem sammenhængende brancheområder, der tilsammen dækker energiteknologiklyngen.

Energiproduktion omfatter virksomheder, der udvikler og leverer energi i form af strøm, varme og gas. Denne del af klyngen omfatter også en lang række underleverandører af komponenter, produkter og systemløsninger.

Energiinfrastruktur omfatter alle el-og varmeforsyningsselskaber, gasleverandører samt virksomheder inden for handel og transmission med el-nettet. Hertil kommer virksomheder, der udvikler og producerer konverteringsteknologier som store industrielle varmepumper og varmevekslere, samt virksomheder, der producerer rør og kabler til forsyningssektoren.

Energilagring omfatter virksomheder, der udvikler og producerer produkter inden for lagring i alle energiformer.

Energieffektive teknologier omfatter virksomheder, der udvikler og producerer teknologier, produkter og løsninger til energiforbrugende apparater og systemer.

Rådgivning omfatter en række virksomheder, der rådgiver bredt om energi og energiteknologi –ofte på tværs af energiområder. Derudover omfatter området branche-og klyngeorganisationer, der hjælper virksomheder inden for energiområdet generelt.