Et nemt tilbud på dyb energirenovering

Det skal være mere enkelt for boligejere at få energirenoveret deres hjem. Derfor har det internationale samarbejde REFURB udviklet en række ”pakketilbud”, som er så fristende, at det bliver svært for boligejerne at takke nej – især hvis projektet bliver hjulpet lidt på vej af lokale konsortier.

 Af Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef i CLEAN

 

Vi bruger lige så meget energi i bygninger som for 25 år siden. For selv om vi bruger mindre energi pr. m2, breder vi os over et større areal. Sammenlagt går det alt for langsomt med at spare på energien, hvis vi i Danmark skal nå i mål med 35 procent reduktion inden 2050.

Der er brug for flere incitamenter for at få langt flere private boligejere i gang med dybdegående energirenovering. Hvis det skal lykkes, skal det samtidig være nemt, trygt og ligetil at gå i gang med. Kort sagt: Boligejerne skal have et tilbud, som de ikke kan sige nej til.

 

Processen skal speedes op

I dag er det teknisk muligt at renovere sit hus, så CO2-udledningen nærmer sig nul. Men timingen og livsfasen er afgørende. Det er for modne par med overskud i økonomien og unge familier, som alligevel skal låne til det første huskøb, at der kan være motivation til istandsættelse og investering i bedre indeklima og komfort.  Men for mange er det alligevel svært at overskue og se fordelene – for ikke at tale om finansieringen af det hele. Samtidig kan det være svært at finde en troværdig virksomhed, som giver overblik og leverer hele løsningen.

 

Netop disse barrierer på markedet for energirenovering ønsker EU-projektet REFURB at komme til livs. Løsningen hedder en nem kunderejse og pakkeløsninger. I projektet har de danske partnere CLEAN, AAU, ProjectZero samt 10 øvrige europæiske partnere udarbejdet nationale modeller for et overbevisende tilbud til boligejerne.

I oktober 2017 afholdt konsortiet bag REFURB konference i Bruxelles med deltagelse af blandt andre politiske aktører fra forskellige europæiske lande. Hovedspørgsmålet til deltagerne på konferencen var, hvordan man kan speede processen med dybdegående energirenovering op med nye typer af innovative tilbud til boligejere.  

 

Energibesparelser er ikke nok
REFURB projektet viser, at risikoen for at en boligejer dropper fra, er særlig stor i den første fase af kunderejsen mod en energirenovering. Men er kunderne først motiveret, tager de omvendt gerne en ekstra omgang for at energioptimere deres hus.

Der er derfor behov for at italesætte og motivere til energirenovering på en ny måde. Energibesparelsen i sig selv motiverer ikke til energirenovering – det gør derimod behovet for istandsættelse samt komfort, indeklima og værdisikring.

En kunderejse kortlægger kundens adfærd fra start til slut, og netop kunderejsen skal der være større fokus på fra leverandørsiden. Sammen med pakkeløsninger, en kobling af energilån med energivejledning samt en politisk incitamentsordning, som belønner boligejere for en god energistandard, er det nemlig en af de mange faktorer, der vil kunne skabe bro for en realisering af energirenovering.

 

Lokale løsninger

Det danske udspil, som er udviklet af de danske partnere i fællesskab, består af fem versioner af pakkeløsninger, der er nemme at forstå.

Den viden, der er opbygget i projektet, ligger klar til brug i et konsortium af leverandører og regionale interessenter, der vil investere tid og kræfter i at prøve det af som et demonstrationsprojekt.

Projektet peger nemlig på, at der er behov for lokale konsortier med kommunikativ support fra kommuner eller lokale offentlig/private partnerskaber, som kan motivere boligejere i den første og vigtige del af kunderejsen.

 

Læs mere om REFURB og se de seks deltagende EU-nationers bud på pakketilbud på http://go-refurb.eu/.

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller interesse i at deltage i konsortium, så kontakt Per Heiselberg, AAU, Per Rathje, Project Zero eller Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN på telefon 2422 9228 eller e-mail LLA@cleancluster.dk.