Fire nye erhvervsklynger på plads i Sjællandsregionen

Nyhed fra Erhvervshus Sjælland

Fire nye erhvervsklynger på plads i Sjællandsregionen

Det vil bl.a. være med til at styrke samarbejdet mellem regionens erhvervsliv, universiteter og vidensinstitutioner.

For godt et år siden stod det klart, at der var etableret nationale erhvervsklynger i alle regioner i Danmark på nær i region Sjælland. Det var både en enorm skuffelse og et udtryk for manglende prioritering af en meget væsentlig del af Danmarks geografi, som i den grad har behov for erhvervsudvikling og specialisering.

En målrettet indsats gennem et år betyder dog, at der alligevel bliver etableret klynger på områder, hvor region Sjælland står stærkt erhvervsmæssigt.

De fire nye erhvervsklynger vil udvikle erhvervslivet inden for byggeri, cleantech, life science og fødevarer. Effekten bliver en række nye muligheder for regionens virksomheder særligt omkring innovation, nye teknologier, netværk med ligestillede og samarbejde med vidensinstitutioner i hele Danmark.

Det er Erhvervshus Sjælland, der har koordineret indsatsen, og der er glæde at spore her: ”Først og fremmest er det rart, at region Sjælland bliver en del af klyngestrukturen. Men vigtigst er det, at klyngerne vil bidrage til at skabe vækst i virksomheder i Region Sjælland. Klyngerne vil også bringe virksomheder fra region Sjælland tættere på nationale og internationale netværk, og de muligheder skal man ikke undervurdere”, påpeger Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Foto via TV2 ØST

Samarbejde skabte grundlag for erhvervsklynger

Da det stod klart, at ingen klynger blev etableret i Sjællandsregionen, fandt kommunerne, regionen og erhvervshuset hurtigt sammen for at finde en løsning. I dialog med RUC, Sjællands Udviklingsalliance og ikke mindst Uddannelses- og Forskningsministeriet fandt man sammen for at sikre etablering af klynger i Sjællandsregionen.

”At fire erhvervsklynger bliver etableret i regionen, er en sejr for det konstruktive samarbejde. Det viser, at når så mange relevante parter går sammen om et fælles mål, så kommer der bevægelse i tingene”, fortæller Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland.

”Skuffelsen var jo stor, da regeringen præsenterede en struktur for erhvervsklynger i Danmark, hvor Sjællandsregionen reelt var forsvundet fra Danmarkskortet, og landet kun bestod af de øvrige fire regioner og 81 kommuner. Derfor er det også utrolig positivt, at der nu bliver etableret kontorer for fire stærke erhvervsklynger her i regionen. Det er jo fire klynger mere, end der var lagt op til i regeringens udspil”, fortsætter Niels Hörup.

De fire klynger, cleantech, life science, fødevarer og bygge- og anlæg, er medfinansieret af regionens kommuner. Region Sjælland bidrager til finansieringen af life science-klyngen. Herudover har Uddannelsesministeriet lavet et udbud for klyngerne i Danmark, som er fokuseret på aktiviteter i region Sjælland.

Foto via TV2 ØST

Sjællandsregionen har meget at byde på

Placeringen af de fire klynger viser, at Sjælland og øerne har meget at byde på.

”Som øverst ansvarlig for sygehusene og sundhedsområdet har det været naturligt at støtte op om særligt klyngedannelsen omkring life science og sundhed, hvor vi både har en meget stor produktion af medicin (Novo, Lundbeck, Pharmacosmos m.fl.), en stor gruppe af virksomheder indenfor medico og hjælpemidler men også højt specialiserede sygehuse med stor innovativ kapacitet”, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

”Vores fire nye klynger er en vigtig satsning, som hver især vil give virksomheder nye muligheder. Og klyngerne bygger på netop de styrker, der i dag er i erhvervslivet her i vores region. Derfor ser vi også placeringen som en anerkendelse regionens kvaliteter”, siger Heino Knudsen.

Erhvervsklynger skaber og udbreder viden. Det er baggrunden for, at også Roskilde Universitet engagerede sig i arbejdet for at trække klynger til Sjællandsregionen.

”Det er betydningsfuldt for os på Roskilde Universitet at bidrage med viden til det omgivende samfund. Erhvervsklyngerne er en god platform til samarbejde på tværs, så forskningen kan komme regionens virksomheder til gavn, så direkte som muligt. Vi er glade for at kunne medvirke til at skabe løsninger sammen med alle erhvervsklyngernes øvrige aktører”. Det siger RUC’s rektor Hanne Leth Andersen.

Klynger åbner nye muligheder

Den fysiske tilstedeværelse af klyngerne gør virksomhedernes adgang til klyngerne nemmere, og det har betydning for virksomhedernes muligheder, forklarer Mads Váczy Kragh:

”Det er velkendt, at tættere erhvervsnetværk, samarbejde med vidensinstitutioner og innovationsprojekter er med til at styrke konkurrencekræften for dansk erhvervsliv. De nye klyngeplaceringer øger tilgængeligheden for virksomhederne og skærper klyngeorganisationernes blik for de sjællandske virksomheder til gavn for vækst og udvikling i region Sjælland”, siger han.

Se hele nyhedsudsendelsen fra TV2 ØST med Erhvervshus Sjællands direktør, Mads Váczy Kragh, Klik her!