Fokus på kunderejsen bringer leverandør og kundesegment tættere sammen om dybdegående energirenoveringer

CLEAN projektet REFURB har netop afholdt konference i Bruxelles, hvor hovedspørgsmålet til deltagerne var, hvordan man kunne speede processen med dybdegående energi renovering op ved at fokusere på nye typer innovative pakketilbud til private boligejere. Projektets resultater viser at kunderejsen er afgørende for forståelsen af, hvordan boligejere agerer i en renoveringsproces og træffer beslutning om at udføre en renovering af huset eller ej. Projektets analyser viser at der stadig eksisterer en kløft mellem boligejere som aftagere på den ene side og virksomheder som leverandører på den anden. Et større fokus på kunderejsen fra leverandørsiden vil slå bro over kløften. Der er mange faktorer til spil, når boligejere beslutter sig for renovering. 

Typisk er leverandører meget ensidet fokuseret på tekniske aspekter ved renoveringer, mens der for kundesegmentet er andre værdier på spil: komfort, nemhed, værdisikring af huset etc. Leverandørledet kan derfor have brug for yderligere værktøjer til at understøtte efterspørgselssiden under hele renoveringsprocessen, såsom one-stop-shop-modeller, der bruger ikke-teknisk sprog, og giver vejledning. På www.go-refurb.eu kan du se de 6 deltagende EU nationers bud på et tilbud, man som boligejer ikke kan sige nej til. 

Om det danske udspil udviklet af de danske partnere (Project Zero, CLEAN, AAU), siger projektleder Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN : “Vi har udviklet 5 versionerede bud på pakkeløsninger, der er nemme at forstå, men udfordringen er at finde et konsortium af leverandører og regionale interessenter, der kan se en god business case i tilgangen og som vil investere tid og kræfter i, at prøve det af. Efterspørgslen efter renovering af energi kan øges, hvis vi tildeler boligen en god energistandard og kommunikerer den økonomiske værdi af en bedre energistandard i huset (værdiforsyning)”. Det er en mulig videreudvikling af projektets resultater, hvis der bygges et demonstrationsprojekt ovenpå den viden, der findes nu. 

De 6 nationale modeller af en overbevisende pakkeløsning er et forslag til, hvordan man overbeviser husejere til at foretage dybdegående energirenovering, hvor værdiskabelse er afgørende. Analyserne viser at værdiskabelsen for “empty nesters” (ældre par, hvor børnene har forladt hjemmet) og unge familier er forskellige. For seniorer er værdien at tilværelsen skal være nem og komfortabel, og hvor tilbuddet skal give tryghed. For de unge familier er det en anden historie, fordi de unge familier er udfordret af begrænset tid og penge. De ønsker et sundt hjem, som ramme om familiens aktiviteter. Andre modeller fokuserer på boligforeninger som målgruppe.