Forlængelse af ansøgningsfrist for Syddansk OPI-pulje.

Syddansk vækstforum og Regionsrådet har forlænget fristen for ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter.

OPI-projekter skal gennemføres af eksisterende eller nye partnerskaber bestående af mindst én privat virksomhed (lille eller mellemstor) og mindst én offentlig part. For at sikre erhvervsmæssig forankring skal partnerskabet ledes af en privat virksomhed.

Der kan ydes tilskud på mindst 400.000 kr. og maksimalt 1.450.000 mio. kr. pr. projekt. Dvs. totalbudget på mindst 533.000 kr. og maksimalt 1.933.000 kr.  

Sidste ansøgningsfrist er d. 1 Marts 2018.

ShowerEcoGuide sparrede med CLEAN om deres ansøgning til syddansk-OPI og har følgende at sige om samarbejdet:

Clean har i forbindelse med ShowerEcoGuide OPI ansøgning, bistået med sparring omkring udarbejdelsen af ansøgningen, herunder identificeringen af fokus punkter. Clean har i den forbindelse været en stor hjælp, hvilket har resulteret i indsendelsen af en skarp OPI ansøgningen”

Kontakt 

Nicolai Lautrup Andersen
Projektleder
nla@cleancluster.dk
8144 7080