Kan det betale sig at udnytte genbrugsvarmen fra supermarkeders køleanlæg?

I et supermarked går en stor del af butikkens energioptag til køl og frost. Det foregår ved at fjerne omgivelsesvarmen for at sikre varernes holdbarhed. Der er store muligheder i at opsamle og genbruge denne varme. Det er nemlig varme, der allerede er betalt for i form af el.

Basal varmegenvinding – også kaldet udnyttelse af overskudsvarme/genbrugsvarm – er gennemført hos cirka 150 supermarkeder i Danmark. Super Supermarkets-projektets formål var at optimere og standardisere denne teknologi, og udvide med to ekstra niveauer af energisystemintegration.

I projektet er der bl.a. blevet udviklet en kogebog, i hvilken teknologierne og barriererne for at udnytte genbrugsvarmen adresseres, samt udviklet hele to nye beregningsmodeller til estimering af potentialerne for varmegenvinding for det enkelte supermarked. Den ene af de to beregningsmodeller har CLEANs teknologiansvarlig Frank Iversen udarbejdet i samarbejde med TI. 

Formålet med modellen er, at gøre det enkelt for supermarkeder over hele landet at få et estimat på økonomien ved varmegenvinding i netop deres supermarked. Beregningsmodellen er ikke detaljeret nok til et egentligt investeringsgrundlag, men kan derimod danne baggrund for en beslutning om at sætte et projekteringsarbejde i gang. CLEAN har været overordnet projektkoordinator på projektet, som derudover har haft 12 andre partnere.

Beregningsmodellen og beregningscases vil være tilgængelig til download for alle interesserede på hjemmesiden fra medio december 2019

Kogebogen kan du finde og læse mere om HER

Læs mere om projektet Super Supermarkets på projektets hjemmeside HER