Højt politisk engagement til klyngeudvikling i Nordsøregionen

Northern Connections projektet afholdt den første Transnational Working Days med stor bevågenhed fra det energipolitiske lag i hele Nordsøregionen. Projektet har til formål at udvikle det interregionale samarbejde mellem klynger, små og mellemstore virksomheder og vidensinstitutioner i Nordsøregionen gennem projektets 20 partnere. Se videoen. På TWD arrangementet i Aalborg var emnet den fælles udfordring med at nedbryde konkurrencebarrierer og styrke innovationen i stedet. Målet er at øge politisk bevågenhed for mulighederne i transnationalt samarbejde og på den vis bane vejen for mere samarbejde. Den politiske opbakning til arbejdsdagene var inspirerende. Næste TWD arrangement følger i Kiel i december 2017