Indien – et marked med et kæmpe potentiale for dansk energiteknologi

Forestil dig et land med 250 gange så mange indbyggere som Danmark og en befolkningstæthed tre gange så høj som vores. Et land, hvor 300 millioner mennesker har fået adgang til elektricitet inden for det seneste årti, så der ”kun” mangler 75 millioner mennesker, inden alle har adgang til elektricitet. Over 70 % af energiproduktionen i landet kommer fra kul og olie, og energitabet er på omtrent 1/3 af den frembragte energi – også i elnettet! Sådan et land er Indien.

Nyt fra Indien: En stor udfordring frem til 2030
CLEAN og Inno-SE har netop været inviteret til Indien for at undersøge mulighederne for at danske virksomheder og kompetencer kan bidrage med løsninger til den store udfordring, inderne står foran: At gå fra cirka 40 til 450 GW kapacitet i vedvarende energi i 2030 (Cirka 100 gange større end den danske) og derudover skal 40% af elforbruget komme fra vedvarende energi.

Invitationen kom fra det indiske Videnskabsministerium og Indiens største el-distributionsselskab Tata Power DDL i hovedstaden New Delhi, der netop har lanceret initiativet Clean Energy International Incubation Centre, som en del af Mission Innovation. I centeret arbejder indiske startups med at udvikle teknologier til det fremtidige energisystem. Teknologier, som Tata Power tilbyder at teste på et udsnit at eldistributionsnettets 23 millioner kunder.

Lån kontorplads i Clean Energy International Incubation Centre 
Dr. Ganesh Das, der er leder af centret, kigger meget mod de nordiske landes omstilling til energisystemer drevet af vedvarende energikilder. En udvikling han kalder imponerende. Han tilbyder, at danske startups kan komme og sidde i inkubator-miljøet gratis i en periode, mens deres løsning bliver testet af i det lokale elnet, de kan udveksle erfaringer med de øvrige startups og lære de særlige forhold i Indien at kende. 

Webinarer
For at skabe så meget viden om Indien planlægger CLEAN og Inno-SE i den forbindelse at lave en række på 4 webinarer i samarbejde med Det danske Innovationscenter på den danske ambassade i New Delhi. I løbet af disse webinarer vil indiske eksperter vil gøre os klogere på teknologi og marked. Webinarerne vil blive annonceret henover 2020.

Samarbejdsprojekter
Besøget afstedkom også en del interessetilkendegivelser for at lave forskning- og udviklingsprojekter mellem danske, europæiske og indiske aktører under forskellige programmer udbudt i samarbejde mellem EU og Mission Innovation.

Vil du vide mere?

Kontakt Claus Meineche, clm@cleancluster.dk,