Klimatilpasning – Konkrete udfordringer og tematikker

Fredag d. 30. oktober samlede vi for første gang vores Innovation Board for Klimatilpasning. Klimatilpasning er et af CLEANs seks faglige fokusområder og Innovation Boardet vil fremover være med til at definere og prioritere de udfordringer og tematikker, som CLEAN skal arbejde med inden for klimatilpasning. 

På det første møde fik vi ridset nogle konkrete udfordringer og temaer op, som de kommende aktiviteter vil tage udgangspunkt i. Af vigtige udfordringer blev bl.a. nævnt:

DIGITALISERING GENERELT

– Brug af data og digitale værktøjer til miljøøkonomisk vurdering samt systemintegration på tværs af datakilder, fysiske

TEKNOLOGIER TIL ÆNDRET VANDFORVALTNING

Manglende viden om nye innovative regnvandsteknologier og naturbaserede metoder

– Metoder til rensning af overfladevand f.eks. for tungmetaller og PAH-forbindelser

VARSLING OG OVERVÅGNING

– Mangel på robuste sensorer og droner til monitorering af vandkvalitet og vandmængder

– Scenariefremskrivning og varsling i forbindelse med kyster, vand i byer, forhøjet grundvand, vandkvalitet

– Klimatilpasningsstrategier på baggrund af modellering og brug af bl.a. droner, regndata og terrændata

På mødet var der også en spændende diskussion om, hvordan vi skal arbejde med de prioriterede udfordringer og temaer. Der var bred konsensus om at efterspørgselsejere, herunder kommuner og forsyninger skal involveres og at deres udfordringer skal være med til at danne grundlag for kommende aktiviteter og innovationssamarbejder.

Deltagere i Innovation Board for Klimatilpasning

VIRKSOMHEDER

 • Connie Enghus Theisen (Rockwool A/S)
 • Kristina Buus Kjær (DHI)
 • Ole Larsen (HOFOR A/S)
 • Søren Gabriel (Orbicon)
 • Thomas Heldgaard (ACO Nordic A/S)
 • Søren Holst (Geopartner Landinspektører)
 • Martin Vilhelmsen (Sweco Danmark (tidl. Grontmij))
 • Peter Skovgaard Rasch (InforMetics ApS)
 • Niels Vestergaard (Grimstrup Maskinforretning)
 • Søren Hilbert (Lundgrens advokatpartnerselskab)
 • Jørgen Bo Nielsen (CBMC)
 • Vibe Gro (Pilebyg)

VIDENINSTUTIONER

 • Ulrik Hindsberger (TI)
 • Sara Egemose (SDU)
 • Karsten Arnbjerg-Nielsen (DTU)
 • Theis Raaschou Andersen (VIA)
 • Maria Figueroa (CBS)
 • Kurt Nielsen (AU)
 • Mikkel K. Kragh (SDU)

KOMMUNER, FORSYNINGER OG REGIONER

 • Lykke Leonardsen (KK)
 • Bjarne Langdal Riis (AquaGlobe (Skanderborg
  Forsyningsvirksomhed A/S))
 • Lars Nørgård Holmegaard (Lemvig Vand og Spildevand)
 • Dorthe Selmer (Region Midtjylland)
 • Keld Andersen (Vejle Kommune)