Hvordan skabes innovation og vækst i vandvirksomheder?

Hvordan skabes innovation og vækst i vandvirksomheder?

Innovationsklyngen for Vandteknologi inviterer til Kick-off d. 1. april 2020 med fokus innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder. For hvordan får vi styrket innovationen i vandbranchen og skabt nye innovative virksomheder?

Innovationsklyngen består af en stærk partnerkreds, der vil skabe samklang i små og mellemstore  vandvirksomheder, samt skabe vækst og eksport af danske vandløsninger. Derudover vil innovationsklyngen gøre servicetilbud lettere tilgængelige for små og mellemstore vandvirksomheder, samt igangsætte udvikling og innovationstiltag med involvering af virksomhederne gennem workshops og videndeling. 

Derfor samler vi landets vandvirksomheder til kick-off, hvor vi sætter fokus på virksomhedernes behov og barriere. 

På kick-off dagen vil du også høre om, hvordan innovation bidrager til vækst i vandvirksomheder, samt få et indblik i innovationsklyngens aktiviteter i 2020. 

På kick-off dagen tager vi de tre vigtige emner op;

  • Viden – Hvordan kan forskningsbaseret viden bringes i anvendelse i vandvirksomheder
  • Finansiering – Hvilke offentlige og private støttemuligheder eksisterer for SMV’er, og hvornår skal man tage investorer med om bord
  • Eksport – Hvad er de primæreproblemer for de små virksomheder i forhold til at tilgå nye markeder, og hvilken support kan opnås

Partnerne bag Innovationsklyngen for Vandteknologi er: Danish Water Forum, DTU, Vand i Byer, Aarhus Universitet, Call Copenhagen og CLEAN.