Jord, vand og natur – Innovationsprioriteter og temaer

D. 4. november blev der afholdt møde i vores Innovation Board for Jord, vand og natur. Formålet med mødet var at diskutere hvilke innovationsprioriteter og aktiviteter, der skal arbejdes med i 2021 inden for jord, vand og natur. 

Fokusområdet er især rettet mod måling, afværgning og oprensning af miljøforurening i jord, hav og overfladevand samt teknologi til overvågning og fremme af biodiversitet og naturkvalitet. 

Der er et stort potentiale for innovation inden for teknologier til måling, afværgning og oprensning af miljøforurening i jord, hav, grundvand og overfladevand samt teknologi til overvågning og fremme af biodiversitet og naturkvalitet.

Følgende innovationsprioriteter blev valgt:

– Udvikling af udstyr, teknologier og metoder til måling
– Forebyggelse og afværgning af forurening
– Oprensning og genopretning 

Deltagere i Innovation Boardet:

VIRKSOMHEDER

• Camilla Enge (Refarmed IVS)
• Rune Dyre Jespersen (Scanfield ApS)
• Jørgen Mølgaard Christensen (BioREM ApS)
• Erik Kirsbo (Geokon A/S)
• Niels Henrik Broge (Geopartner Landinspektører)
• Betina Haugaard Heron (NIRAS A/S)
• Thomas Hauerberg Larsen (Orbicon)
• Carsten frederiksen (Ejlskov)
• Flemming Effersøe (Skytem Surveys ApS)
• Karl Haxthausen (Nihax IVS)

VIDENINSTITUTIONER

• Esben Auken (GEUS)
• Claus Beier (KU)
• Christoffer Karoff (AU)
• Mette Broholm (DTU)
• Jan Lorenzen (TI)
• Sara Egemose (SDU)
• Martin Bech (ATV)
• Jens Muff (AAU)

KOMMUNER, FORSYNINGER OG REGIONER

• Ronni Fjordvald Søe (Skanderborg Kommune)