Klimavenlig Eurovision 2019

TEL AVIV

Tel Aviv ønsker at være vært for den mest bæredygtige og klimavenlige Eurovision til dato, for derved at bruge arrangementet som en platform og et eksempel til fremtidige bæredygtige og klimavenlige arrangementer. Denne ambition støttes af både Israel og organisationen bag Eurovision, European Broadcasting Union (EBU).

Tel Aviv er især interesseret i løsninger, der gør det muligt at afholde arrangementet med fokus på nul-affald og bæredygtig mad, for derved at reducere byens Co2-udslip og begrænse byens samlede klimapåvirkning. Byen vil stille steder og områder, som skal bruges under Eurovision, til rådighed for bæredygtige og klimavenlige løsninger som bliver resultatet af City Solutions Platform i januar 2019. 

Løsningerne skal på længere sigt integreres fuldt ud i byen, i tråd med målsætningerne i Tel Avivs ‘Urban Strategy and Resilience Plan”.

City Solututions Platform 

C40 City Solutions Platformen (CSP) er et initiativ skabt i samarbejde mellem CLEAN og C40 Cities med støtte fra Realdania. Formålet med CSP er at skabe en neutral platform for offentlige og private institutioner med det for øje at løse klimaudfordringer i storbyer verden rundt. Gennem CSP får private aktører adgang til:

  • Beslutningstagere i 93 storbyer (C40 Netværket) med konkrete behov for klimaløsninger
  • Neutralt forum hvor teknologi og løsningsmuligheder kan diskuteres med relevante repræsentanter fra byer i C40 netværket
  • Økosystemer af lokale og internationale virksomheder, start-ups og vidensinstitutioner 

Med CSP muliggøres nye   klimaneutrale og – robuste løsninger gennem offentlig-privat samarbejde og dialog.

“C40 City Solutions Platform formåede at skabe et neutralt forum, hvor vi kunne diskutere fremtiden for vores by. Dialogen mellem de offentlige og private aktører var en perfekt alliance mellem klima og økonomisk udvikling” – Aspásia Camargo, Repræsentant for borgmesterenskontor, Rio de Janeiro

Virksomheder og byer har forskellige fremgangs metoder. Mens byerne er gode til at sætte en retning for arbejdet med klimaudfordringer, så ønsker virksomheder ofte at disse målsætninger konkretiseres for at de bedre kan hjælpe byerne med at nå mærkbare pejlemærker gennem deres kapacitet og kompetencer. For at imødekomme forskelligheder i arbejds- og fremgangs metoder har CSP derfor skabt en vigtig neutral platform hvor offentlige og private aktører kan kommunikere og samarbejde.

KOMMENDE AKTIVITETER 

Workshop

2-dag workshop i Tel Aviv fra 22-23. januar 2019. Her har du mulighed for at give konkrete bud på løsninger og arbejde sammen med både byen og andre virksomheder 

Ønsker du at vide mere om udfordringen elller har du spørgsmål, så kontakt venligst Scott Alison sca@cleancluster.dk