Klynger og Innovationsnetværk nytter!

 

(Klyngevideo)

 

CLEAN Miljø og Danmarks klynge for miljøteknologi

Vores styrke som klyngeorganisation er, at vi giver danske virksomheder direkte adgang til viden, innovation og løsninger inden for miljøteknologi.

Det gør vi bl.a. gennem vores projekter (link) som har til formål at løfte virksomhedernes innovative løsninger, så de bliver konkurrencedygtige på det danske og det globale marked – så der skabes vækst og beskæftigelse i det danske samfund.

I vores Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) arbejder vi målrettet sammen med landets førende videninstitutioner om at bringe danske miljøteknologiske virksomheder i front. Danmark har viden og forskning i verdensklasse inden for miljøteknologi og samtidig har vi innovative virksomheder som producerer state-of-the art løsninger. I innovationsnetværket skaber vi videnbro, ikke kun mellem videninstitutioner og virksomheder, men også virksomhederne imellem på tværs af brancher, så dansk erhvervsliv kan udvikle flere innovative og konkurrencedygtige løsninger.   

Du kan melde din virksomhed gratis ind i Inno-MT her.  

Bliv medlem af CLEAN her. 

Hvad er Miljøteknologi?

Miljøteknologi dækker over de løsninger og videnskaber der forsøger at holde liv i det naturlige miljø og ressourcer ved at begrænse de bivirkninger menneskers indflydelse har.

I CLEAN Miljø har vi fokus på områderne: Vand, Ressourcer og Cirkulær Økonomi, Luft og Jord. Læs mere om, hvordan vi arbejder inden for de forskellige områder. Læs Miljøteknologi – en dansk styrkeposition.

 

Hvad er en klynge?

En klynge er en gruppe af virksomheder med et fællesskab om et erhverv eller teknologi. Klyngen repræsenterer en styrkeposition med et globalt markedspotentiale og administreres af et klyngesekretariat eller klyngerorganisation. Klyngeorganisationen varetager strategiarbejdet og administration og har til opgave at styrke innovation, udvikling og vækst i klyngen. CLEAN Miljø varetager Danmarks klynge for miljøteknologi.