Kronik i Børsen – Partnerskaber styrker innovationskraften

8. januar 2019 udkom kronikken Partnerskaber styrker innovationskraften i Børsen. 

 

Kronik: Partnerskaber styrker innovationskraften

Af Henrik Bjerregaard, afdelingschef, Clean Energi, og Christian Boysen, projektchef, Clean Energi, Børsen den 8. Januar, 2019

Ifølge postdoc Helle Aarøe Nissen og professor Mette Præst Knudsen, Syddansk Universitet, viser EU’s nyeste innovationsindeks, at Danmark fra en stærk position falder i innovationspræstationen.

Det er rigtigt, at indekset viser en faldende præstationsgrad. Men derimod konkluderer Nissen og Knudsen ud fra indekset, at det skyldes, at den innovative virksomhedskultur er for nedadgående, og at alt for mange virksomheder ikke får skabt innovative forretningsmodeller og dermed efterlader sig et stort og uforløst potentiale.

Det vil vi naturligvis ikke sidde overhørig. For vi oplever bestemt, at innovationskraften er stigende blandt de danske virksomheder.

Der kan være mange årsager til, at innovationsindekset fra EU viser en faldende præstationsgrad i Danmark.

En del af virksomhedernes udfordringer har f.eks. indtil i dag været et kompliceret erhvervsfremmesystem, hvor alle Danmarks regioner har kunne administrere og udmønte strukturfondsmidler fra EU.

Systemet bliver nu samlet ved Danmarks nye Erhvervsfremmebestyrelse, hvor mindre og mellemstore virksomheder bliver tilgodeset.

Ønsket er at gøre virksomhedernes adgang mere enkel og smidig, når de skal ansøge om økonomiske midler til at igangsætte nye innovationsprojekter for.

Løft byrden for SMV’er

Her mener vi helt bogstaveligt, at det er virksomhederne, der skal igangsætte innovationsprojekterne. Som national klynge for mere end 1.600 virksomheder, så ved vi, at de største resultater bliver skabt, hvis virksomhederne tager teten i et stærkt samarbejde med universiteterne.

Rigtig mange forskningsinstitutioner har et oprigtigt ønske om at gøre dele af deres forskning mere anvendelsesorienteret, og vi ser et succesfuldt samarbejde, når virksomhederne byder op til dans. Vores erfaring er, at virksomhederne tænker innovativt, og de mangler dermed ikke innovationskraft.

Snarere tværtimod – men det kan være svært at matche et godt skuffeprojekt i en virksomhed med forskning fra et universitet. Dette gælder særligt for små og mellemstore virksomheder.

Virksomhederne støder ofte panden mod en bureaukratisk mur og de oplever, at det kræver uanede administrative ressourcer at søge fondsmidler og administrere et innovationsprojekt, som de små og mellemstore virksomheder måske ikke har. Denne byrde skal løftes af virksomhedernes skuldre.

Stærkere klynger

Vi har derfor brug for stærke klyngestrukturer, der har fingeren på pulsen, nogle der kender virksomhederne og deres projekter, og som har en stærk føling med den anvendelsesorienterede forskning på områderne.

Når vi indledningsvist lidt provokerende siger, at det skal være virksomhederne, der sparrer med universiteterne og ikke omvendt, så mener vi det faktisk – i disse markedsnære innovationssamarbejder. Innovationen starter i det øjeblik, at virksomheden kan se sig selv i projektet, at de brænder for det, og kan se, at det vil gøre en forskel for deres bundlinje.

Derfor skal de danske klynger hjælpe virksomhederne med at realisere den bundlinje.

Klyngernes fremtidige sigte skal være at arbejde med en virksomhedsnær innovationsmodel med et to-fem års sigte for hvert partnerskab.

Energibenet i CLEAN har i dag en landsdækkende innovationsplatform, der samler virksomheder og universiteter med det fælles mål at udvikle nye produkter og løsninger inden for energiområdet.

Der skal nationalt skabes samarbejde mellem mere end 110 små og mellemstore virksomheder og fire universiteter resulterende i 50 nye produkter eller services, der går på tværs af postnummer og region. I alt beløber det sig til 170 mio. kr. til innovationssamarbejder mellem virksomheder og universiteter.

Målrettet indsats

Det er ikke raketvidenskab eller magi, men det kræver hårdt arbejde og en målrettet indsats for at bygge tilliden op mellem virksomheder og forskningsinstitutioner – ikke bare i en enkelt region men på tværs af hele Danmarkskortet.

Der hvor klyngerne kan hjælpe virksomhederne med at blive mere innovative er netop ved at skaffe dem de partnerskaber og den finansiering, der gør idéen realiserbar og samtidig en økonomisk god forretning.

Klyngerne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes idéer til nye produkter og sikre, at økonomisk støtte kommer ud i virksomhederne og arbejde.

Læs kronikken i Børsen HER