Levende testlaboratorier i nordsøregionen på vej

70 deltagere fra Northern Connection projektet mødtes til det halvårlige partnermøde i Kiel for at definere kriterierne for living labs og den fremadrettede plan for workshops, der involverer SMV’ers grønne teknologier i de nationale living labs i nordsø regionen. De lokationer, der matcher kriterierne, bliver kommende demonstrationsplaceringer for en række innovative, grønne teknologier, der har behov for dokumenteret funktionalitet i et virkeligt miljø før en fuld skala kommercialisering af produktet. Der er dog også et specifikt fokus på at de pågældende Living Labs også har investeringskapacitet ift. de virksomheder der indgår.  Blandt CLEANs medlemmer er der flere SMV’er, der efterspørger en sådan testplatform. Igennem Northern Connections projektet bliver den mulighed udvidet til living labs i partnerlandene omkring Nordsøen: Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland og Skotland. 

http://www.northsearegion.eu/northern-connections