Luft – Innovationspotentialer og mulige indsatsområder i miljøteknologiklyngen

Klimaforandringer som følge af menneskelig udledning af drivhusgasser er den største udfordring, vi står overfor i dag. Derfor er Luft et af miljøteknologiklyngens fokusområder.  

Mandag d. 2. november 2020 var CLEANs Innovation Board for Luft samlet for at tage hul på diskussion om, hvilke innovationsprioriteter inden for luft, CLEAN bør fokusere på fra 2021. Her blev der bl.a. diskuteret, hvordan CLEAN kan bidrage til at indfri Regeringens Klima- og luftudspil og Luftvisionen gennem erhvervsfremme og innovation i virksomheder.

Klimagasser fra landbruget var flere medlemmer enige om, skal være et tema, der bør arbejdes med. Her kunne det være interessant at kigge nærmere på renseteknologi i staldene, ammoniakudfordringer og det vil være oplagt med et samarbejde med fødevare- og bioklyngen.

Måleteknologier inkl. innovativ brug af sensorer er et væsentligt tema, ikke kun inden for luft men inden for hele miljøområdet. Det vil være interessant at holde øje med Green Deal Data Space, hvor der inden længe kommer fælles krav ift. EU-landes krav til indrapportering af miljø- og klimadata.  

Forbrænding er også et aktuelt tema, herunder bl.a. brændeovne, og udfordringerne med de partikler vi sender ud af skorstenene. Skibsfart og luftproblematikker til søs er relevante at have fokus på, og både energiklyngen og den maritime klynge vil være interessante samarbejdspartnere.

Indeklima og indendørs luftrensning findes der også et stort innovationspotentiale inden for. Og det kunne også være relevant at kigge nærmere på carbon storage udfordringerne.

Disse og mange andre spændende pointer og fokusområder fra innovation boardet skal CLEAN arbejde videre med i handlingsplanerne for klyngeorganisationens arbejde de kommende år.

Det anslås, at mere end 500 danske virksomheder har produktion af renluftteknologier eller -løsninger eller yder forskellige former for service, analyser og rådgivning. Den danske eksport af renluftteknologi var i 2015 på 17,4 mia. DKK svarende til 2,7% af den samlede danske eksport.

I CLEANs Innovation Board for Luft sidder mennesker med særlig interesse og kompetence inden for dette område. Innovation boardet definerer og prioriterer miljøteknologiklyngens erhvervsfremmeindsatser og innovationsprioriteter.

 

CLEANs Innovation Board for Luft: 

Thomas Rosenørn (InfuserApS)

Vinay Venkatraman (Leapcraft)

Christian Broberg (Senti (webhouse))

Martin Bo Hansen (MoveInnovation ApS)

Anders Skibdal(PureteQA/S)

Johan Schmidt (Airlabs)

Bettina Knudsen (ExplicitApS)

Kim Grøn Knudsen (Haldor Topsøe A/S)

Claus Andreasson (DANVAK ApS)

Jens Dall Bentzen (Dall Energy ApS)

Charlotte Scheutz(DTU)

Jacob Ask Hansen (TI)

Trine Erdal (FORCE Technology)

Thomas Ravn (Miljø-og Fødevareministeriet)

 

Er du nysgerrig på arbejdet i dette innovation board, er du velkommen til at kontakte Anne Dorthe Josiassen.