Månedens profil – GeoDrilling: Jorden – et naturligt underjordisk varmelager

Tænk cirkulært – tænk jordvarmeboringer ind i anvendelsen til køling og opvarmning af huse!

Jordvarmepumper kan være en alternativ driftsmæssig opvarmningsform, hvor der både tages højde for effektivitet, ydelse, omkostninger og miljø. Med fokus på udnyttelse af den dobbelte anvendelse af jordvarmeboringerne, dvs. både opvarmning og køling, øges mulighederne for driftsomkostnings besparelser samtidig med, at der arbejdes for et ”grønt Danmark”.

Når der tales om antal jordvarmeboringer i EU ligger Danmark lavt på ranglisten. I Tyskland registreres der f.eks. mere end 700.000 jordvarmeboringer, hvor vi i Danmark kun har et antal på omkring 1000 boringer. Jordvarmeboringerne kan være et godt alternativ når vi tænker bæredygtig energi, netop af følgende grunde:

  • Jordvarmeboringerne kan have en dobbeltfunktion dvs. kan bruges både til køling og opvarmning – Herved kan der tænkes cirkulær bæredygtighed ind i etableringen af jordvarmepumper.
  • Jordvarmeboringer kan bl.a. bruges til at etablere lodret jordvarme og kan bruges aktivt i forbindelse med den grønne omstilling.
  • Jordvarmepumper anvender strøm og denne kan komme fra vedvarende energikilder.
  • Jordvarmepumper er et godt alternativ til fjernvarmen – eks. i yderområderne, hvor fjernvarmen f.eks. ikke er tilgængelig.

 

GeoDrilling og CLEAN

Da virksomheden GeoDrilling startede op var deres primære fokus på etablering af lodret jordvarme. Løbende har mulighederne udvidet sig og vi taler nu ikke længere blot om lodret jordvarme men også om termonet, der både giver mulighed for kollektiv køling og opvarmning til bebyggelse. GeoDrilling har indtil nu foretaget omkring 300 jordvarmeboringer i Danmark.

”Når man tager del i CLEANs arrangementer møder man dem, man ikke vidste man gerne ville møde!”                       Søren Skjold Andersen, Direktør GeoDrilling 

GeoDrilling har været kernemedlem i CLEAN siden 2015, og har i perioden deltaget i forskellige arrangementer og bobleprojekter. Se GeoDrillings præsentation ”Fra energi til synergi” fra Next Step Challenge HER 

Til spørgsmålet omkring hvilken værdi CLEAN giver GeoDrilling svarer Søren Skjold Andersen:

”Det er virkeligt svært at sige præcist, hvad og hvordan CLEAN giver værdi, men jeg vil prøve at forklare det med en metafor!

Jeg vil beskrive CLEAN lidt som en buffet……. Der er et stort udbud, noget kender du, noget virker spændende, mens andet kan være noget du aldrig har prøvet før, men som egentlig virker og ser interessant ud. Du kan selv vælge hvad der har din interesse og hvor meget du gerne vil have ud af det. En ting er dog sikkert, vælger du at sidde og vente på at alt bliver serveret, er sandsynligheden for at du bliver ”mæt”, får det der interesserer dig, og det du kan lide, ikke særlig stor. Vælger du derimod at engagere og involvere dig er chancerne for, at du får noget brugbart med derfra, meget stor. Det kan være nyt udvidet netværk, ny viden, nye ideer og mulige løsninger.

Så med andre ord, indser og forstår man at CLEANs arbejde og engagement, kan ses som hjælp til selvhjælp, er man langt i at forstå, hvor vigtig CLEANs arbejde er for at skabe vækst i Danmark”.  

Termonettet

GeoDrilling har de sidste år arbejdet målrettet på at fremme udviklingen og udbredelsen af lodret jordvarme. Herved har GeoDrilling specialiseret sig inden for energiboringer til etablering af lodrette jordvarmeanlæg.

Jordvarmeanlæggene består af slanger, der føres ned i ca. 100-200 meters dybde. I denne dybde ligger temperaturen på omkring 8 grader. Den nødvendige boredybde varierer efter behov og type undergrund. GeoDrillings boremetode sikrer yderligere, at vandlagene i undergrunden ikke risikerer sammenblanding.  

Desværre er prisen for at få lavet boringen relativ høj, men når boringens levetid beregnes, og man medtænker det faktum, at jordboringen både kan varme og køle, samtidig med at der er tale om en bæredygtig løsning, ender regnestykket på længere sigt med at være en gevinst for forbrugeren. For at overkomme denne barriere kan boringerne kombineres i et termonet.

Termonettet kan ses som en kollektiv løsning, i hvilken, flere huse kobles på det samme net af jordvarmeboringer. Herved bliver boringerne delt, hvilket betyder at et evt. højt forbrug udlignes med et lavere forbrug. Yderligere kan termonettet udnytte synergier mellem varmebehov og kølebehov, hos forskellige aftagere på nettet. Termonettet er en relativ billig løsning til varmeforsyningen i yderområderne, hvor fjernvarmen ikke er tilgængelig eller hvor der ønskes køling.

Termonettet gør det muligt at få en større udnyttelse af undergrunden, samtidig med at der er stordriftsfordele at hente, ved at lave flere boringer på samme tid. Kan man supplere med spildvarme af lav kvalitet (helt ned til 5-10 grader), er det muligt at reducere investeringen yderligere. Herved mindskes den enkeltes økonomiske belastning samtidig med at det samlede udbytte forbliver det samme. Termonettet er en måde at gøre fordelene ved lodret jordvarme tilgængelig for flere.

 Læs mere om termonettet HER 

GeoDrillings Projekter      

GeoDrilling har i forskellige projekter både udført boringer i områder med eksisterende bebyggelse og med helt nyt byggeri. 

Heriblandt kan nævnes:

Skjoldbjerg: I dette projekt blev 3 huse koblet sammen i et termonet, hvor energikilden er 3 jordvarmeboringer, der allerede var etableret. Her blev et flisfyr, en salamanderkedel og et oliefyr erstattet af jordvarmepumper.

Silkeborg: Her blev der etableret et termonet til projektet Kold Fjernvarme, hvor Silkeborg Forsyning leverer fjernvarme vha. individuelle varmepumper til 14 nye huse og 1 eksisterende hus.

Båring: Middelfart kommune betalte boringerne inden salget 19 nyudstykkede grunde, hvilket førte til en halvering af omkostningerne, bl.a. pga. mulighederne for at kunne udføre boringerne samtidig. Denne innovative løsning viste sig at reducere boringsomkostningerne meget.  

Brenderup: I forbindelse med projektet ”Vejen til termonettet” i regi af CLEANs innovationsnetværk for Smart Energy, besluttede Middelfart kommune at tage projektet fra Båring til et ny niveau. I et termonet skal 13 huse deles om 8 boringer – boringsdybden er ca. 100 meter og er udregnet på baggrund af geologiske beregninger samt estimeret forbrug. Termonettet kan både køle og varme husene. Her vil et højt forbrug blive udlignet med et lavere forbrug. Der kunne derfor opnås en yderligere besparelse i forhold til projektet i Båring

Læs mere om GeoDrilling HER