Matchmaking endte med nye samarbejder

CCM Electronic Engineering deltog med deres Tracebox plukkesystem til produktionslinjer. De søgte sparring fra bl.a. produktionsvirksomheder, der potentielt kunne være med til at modne systemet. Tre virksomheder deltog sammen med en repræsentant fra SDU, hvor de fik mulighed for at se den funktionelle prototype af Tracebox, der skal sikre digital sporbarhed på komponentniveau i produktionslinjen. På dagen blev der skabt en god kontakt mellem CCM og Vestfrost, der vil arbejde videre om et samarbejde om test og tilpasning. 

” Jeg har fået mere ud af dagen end jeg kom efter, fordi der var flere potentielle partnere til mit projekt tilstede. Hvis vi får et samarbejde op at køre, vil det betyde for mig, at jeg får en god reference for mit produkt. Som produktet er nu har det faktisk kørt et års tid to andre steder, men den her case passer om muligt endnu bedre til det vi gerne vil,” sagde Claus Moos fra CCM Electronic Engineering efter matchmakingdagen.

For Frank Stark, som er produktionschef hos Vestfrost Solutions gav dagens fremgangsmåde med dialog, nogle helt andre perspektiver end sædvanlige salgsmøder.
”Vi står i dag med nogle konkrete udfordringer med at sikre sporbarhed af de komponenter vi sætter i vores produkter, specielt inden for biomedical produkter, f.eks. vacciner og udstyr til at opbevare blod. Det vi har set på hidtil er mere standardvare, som ikke passer 100% til det vi skal løse. Men eftersom CCM har et produkt, som er brugbart, og som stadig er i en udviklingsfase, hvor vi har mulighed for at påvirke det videre forløb og tilpasning, så så jeg det her som en god mulighed.”

Udover CCM Electronic Engineering var Tønder Kommune og LEAP Technology med som caseejere.

Tønder Kommune efterlyste sparring på mulighederne for smart energistyring af Tønders 274 offentlige bygninger. Tønder Kommune har fokus på optimering af kommunale bygningers energiforbrug. I den forbindelse har de allerede indgået et samarbejde med SDU’s carpeDiem forskningsprojekt, hvor de udvikler en platform for intelligent energidistribution mellem 2 af kommunens bygninger. På dagen mødte Tønder potentielle samarbejdspartnere i form af teknologi- og softwarevirksomheder, der gav konstruktiv sparring i forhold til dataopsamling, -lagring, visualisering og styring. Tønder ligger inde med 6 års data for de offentlige bygningers energiforbrug og den første opgave efter arrangementet bliver at få skabt overblik over disse data.  

For LEAP Technology handlede dagen om at finde yderligere applikationsområder for deres Electro-Active polymer sensorteknologi. Her deltog en fra Linak og forskere fra SDU og der var stor interesse for applikationsområderne indenfor stresstest af maskiner og teknologier samt mulighederne indenfor medicobranchen.

Matchmaking arrangementet er et nyt tiltag i CLEAN under projektet CLEAN 3.0. Arrangementet i Sønderborg var det første i en lang række af planlagte arrangementer – det næstkommende afholdes i januar 2018.