Midtjyske virksomheder får unik mulighed for sammen at udvikle grøn energiteknologi

Projektet FIE (Fremme af Innovation inden for grøn energiteknologi) vil samle midtjyske små- og mellemstore virksomheder i innovationssamarbejder som søger at løse nye udviklingsbehov i energisektoren. Fokusområderne kan være alt fra nye, bedre eller billigere komponenter, datamodeller og algoritmer til styring, integrering og balancering samt nye forretningsmodeller. Projektets mål er at styrke små og mellemstore danske virksomheders innovationskraft og konkurrenceevne indenfor energiteknologi med henblik på at skabe flere innovative virksomheder. Projektet er finansieret af Region Midtjylland, men virksomheder uden for regionen er også velkomne til at deltage i projektet.

Læs mere om FIE