Mød vores nye medlem MASH ENERGY

CLEANS nye medlem, MASH Energy producerer energi af spild fra landbrugsproduktion. I MASH Energy arbejdes der på at specialisere sig inden for udvikling og kommercialisering af termokemiske processer til energiproduktion. Det gøres ved, at forskellige affaldsstoffer såsom restprodukter fra landbruget, spildevand, plastik mm. omdannes til brændbare, bæredygtige brændstoffer i form af gas og/ eller olie. Olien kan f.eks. bruges til CO2 -neutralt biobrændsel til bl.a. skibe. Restproduktet kan effektivt bruges til gødning. Yderligere kan produkterne forbrændes med henblik på at producere strøm.

 

Om MASH Energy:

MASH Energy blev, i 2015, stiftet af Jakob Andersen, CEO i MASH Energy, sammen med nogle kollegaer fra DTU Mekanik og DTU Kemiteknik. MASH Energy er et spin-out fra DTU, der specialiserer sig i at udvikle og kommercialisere termokemiske processer til produktion af energi fra forskellige affaldsstoffer såsom restprodukter fra landbruget, spildevand, plastic mm. Disse stoffer omdannes til brændbare, bæredygtige brændstoffer i form af gas og/eller olie. Produkterne kan så forbrændes med henblik på at producere strøm. Læs mere om MASH Energy HER: 


Fra nøddeproduktion i Indien til bæredygtige brændstoffer til skibe  

Interessen for MASH Energys teknologi er stor både i Indien og Afrika men vokser også i Norden og Europa. I sommeren 2019 investerede DFDS, der er interesseret i virksomhedens bæredygtige brændstoffer, 10 millioner kroner i MASH Energy. Formålet er at videreudvikle den teknologi MASH Energy allerede har succes med på pilotskala i bl.a. Indien, hvor outputs fra MASH’s maskiner har været afsat til en række industrivirksomheder.

”Det udvundne biobrændsel er CO2-neutralt. I vækstsæsonen optager planterne CO2, som olien så afgiver ved forbrænding i skibsmotorerne. Derudover er der en betydelig yderligere miljøeffekt forbundet med produktionen. Restproduktet efter olieudvindingen – det såkaldte biochar –binder nemlig CO2 under processen. Samtidig kan dette biochar anvendes som effektiv gødning på markerne, hvor den ekstra plantevækst vil trække yderligere store mængder CO2 ud af atmosfæren” Jakob Andersen, CEO, MASH Energy

 

Støtteprogrammer hjælper udviklingen og innovationen på vej

MASH Energy har modtaget TIME finansiering til idriftsættelse af deres nye ”totrinsforgasser”. Ved medfinansieringen gennem TIME-programmet skal MASH Energy tilpasse deres produkt til vestlige markeder som f.eks. Danmark. Det vedrører at leve op til maskindirektivet og standarder. I samarbejde med IPU – videnspartner i TIME, har projektet fokus på at udskifte dyre materialer i maskinerne med nøje udvalgte, billigere alternativer. Da materialeomkostningerne er høje for maskinen, er dette en uhyre lovende mulighed for at styrke det overordnede businesscase for maskinen – for MASH Energy og deres kunder.

De heraf følgende læringer og design-ændringer vil skabe værdi i hele MASH’s teknologiplatform – herunder også i optimeringen af olieproducerende maskiner.

MASH Energy får flere og flere forespørgsler på strømproducerende enheder fra I-lande som Danmark, Storbritannien og senest Japan. Endvidere indgår DTU i innovationssamarbejdet med fokus på idriftsættelsen af MASH Energy’s totrinsforgasser, der er selskabets nyeste og mest avancerede termokemiske maskine.

”Det er klart for os, at idriftsættelsesopgaven er så kompleks og kritisk, at det helt rigtige at gøre er at udføre den på DTU, hvor teknologiens opfindere kan forestå processen”, udtaler CEO Jakob Bejlbro Andersen fra MASH Energy.


Om TIME

Energi- og miljøteknologi sektoren står overfor en række udviklingsbehov i forhold til at udvikle nye innovative produkter, løsninger eller koncepter. Projektet TIME (Teknologi Innovation, Miljø og Energi) tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen med DTU kan udvikle miljø- og energiteknologiløsninger og -produkter. CLEAN har tilsvarende fire programmer som dækker øvrige regioner i Danmark.