Ny Værktøjskasse til teknologileverandører og selskaber indenfor fjernvarme

De vestdanske vækstfora har i 2015 indgået en Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen, hvori der indgår en indsats for at fremme udvikling og eksport af fjernvarmeteknologi. En del af denne indsats er udviklingen af denne værktøjskasse, der nu er klar til brug af alle, der har med eksport af fjernvarmeløsninger st gøre. Redskaberne henvender sig specifikt til den del af processen, der har med håndtering af delegationsbesøg at gøre, både før, under og efter mødet.

De tre værktøjer er:

  1. Statusnotat og anbefalinger. 
    Anbefalinger til, hvordan teknologileverandører og selskaber på fjernvarme kan få mest muligt ud af delegationsbesøg
  2. Kortlægning af teknologileverandører og deres kompetencer og ønske om at bidrage til eksport. 
    Med denne oversigt gives et indblik i de fjernvarmeselskaber og –virksomheder, der eksisterer i Vestdanmark, som har en interesse i internationalisering.
  3. Guide til gode delegationsbesøg.
    Denne guide er særligt udviklet til de virksomheder/teknologileverandører og fjernvarmeselskaber med det formål at klæde dem godt på til når de får besøg og/eller skal deltage i dem. 

Alle redskaberne kan downloades her.