PRESSEMEDDELELSE: Jysk samarbejde styrker vækst og konkurrence i Nordsøregionen..

Der er langt større eksport- og udviklingspotentiale i grønne danske teknologier, hvis nytænkning og nyudvikling af disse bliver understøttet af øget koordinering på tværs af kommune- og regionsgrænser. Det er især små og mellemstore virksomheder, der leverer den viden og teknologi, som udlandet efterspørger. Udfordringen er, at virksomheder af den størrelse har svært ved at komme ind på udenlandske markeder ved egen hjælp.  Til gengæld har byer og klynger den gennemslagskraft, som skal til for at øge eksporten, og derfor bør der i langt højere grad samarbejdes mellem små og mellemstore virksomheder, byer og klynger.  Derfor er Aalborg kommune, Århus kommune, CLEAN, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark nu gået sammen i et Nordsø-partnerskab for at løse udfordringen og styrke konkurrenceevnen for jysk erhvervsliv.

Virkemidlet er et udvidet Nordsø-samarbejde ”Northern Connections”, hvor partnerskabet af 21 klynger, byer, regioner og viden institutioner arbejder sammen om at styrke innovations muligheder på energiområdet.

-“Northern Connections projektet passer perfekt ind i det samarbejde, der er i gang på tværs af de tre vestdanske regioner. Både i forhold til fokus på øget samarbejde mellem klyngeorganisationer på tværs af både regionale og nationale grænser og fordi, vedvarende energiteknologi jo netop er et fælles styrkeområde i Vestdanmark, siger Regionsrådsformand i Region Midtjylland og medlem af styregruppen i Vestdansk Erhvervssamarbejde Bent Hansen (A).”

Udover at fremvise de grønne jyske teknologier for omverdenen er det også meningen at virksomhederne skal videreudvikle deres løsninger for at fastholde vækst og konkurrenceevne. Målet er, at mængden af virksomheder, der udvikler nye grønne teknologier og dermed styrker deres internationale konkurrenceevne, stiger med 40%.

Fornyet fokus på eksport i Nordsøregionen
Regionale innovationsstrategier og klyngeinitiativer fokuserer ofte på en bestemt geografi – og ofte med indadskuende fokus på egne styrker. Der er sjældent opmærksomhed på de muligheder som et samarbejde med andre regioner eller klyngeorganisationer bringer. Grøn teknologi udgør ca. 11% af den samlede danske eksport og vokser med ca. 5 % om året*, og der er potentiale for at øge den andel. Nordsøregionen er præget af højt kvalificeret industriel produktion med fokus på bæredygtig energi, som har eksportpotentiale. 

-”Jylland er en forpost for hele Nordsøen, og vi er det samlende punkt for mange initiativer inden for klyngedannelse og innovative grønne løsninger, ” siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg kommune. ”Det der mangler er en fokuseret indsats, der viser erhvervets kunnen, og som nedbryder barrierer mellem regioner for at kunne konkurrere på globale markeder. Det adresserer vi i projektet, hvor vi viser grønne løsninger frem gennem events og Living Labs.”

Living Labs som ny form for erhvervsudvikling
Et Living Lab er en 1:1 afprøvning af teknologi, der viser markedspotentiale ved at der er opbakning fra investorer, fra det offentlige samt tilstedeværelsen af en mængde virksomheder, der vil kunne bidrage til fuld skala leverance og implementering af teknologien, f.eks. Green Tech Center i Vejle eller SE Next Step i Esbjerg.

Hvis udvikling af erhvervet i denne retning skal lykkedes, er politisk opbakning essentiel. For at styrke lokale og regionale politikeres bevågenhed inviteres de til med i drøftelserne om, hvordan Living Labs kan bruges som et værktøj til at understøtte erhvervsudviklingen inden for grøn teknologi.  

-”Det jyske erhvervsliv har stort potentiale for at blive styrket i deres konkurrenceevne til at byde ind på globale markeder ved at deltage i en række aktiviteter, hvor de kan udveksle idéer og inspirere til produktudvikling. Her er det, at det politiske niveau skal understøtte erhvervsudviklingen, ” siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN, Danmarks grønne klynge.

Om Northern Connections projektet:
Northern Connections er et partnerskab af 21 klynger, byer, regioner og videns institutioner, der arbejder sammen for at skabe nye innovative netværk mellem erhvervsliv og klynger inden for energieffektivitet. Målet er at få flere små og mellemstore virksomheder til deltage i innovation og udvikling af grønne løsninger, og få politikere til at bane vejen for mere innovationssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder på tværs af Nordsøregionen. Projektet er finansieret af Interreg North Sea Region samt Region Syddanmark.